Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

P&O/HRM-dienstverlening BiSC

Sinds 1 januari jl. heeft BiSC haar P&O/HRM dienstverlening aan bibliotheken aangepast. U kunt bij ons nog altijd terecht voor uw personeel/salarisadministratie en uw vragen hierover. Deze vragen kunt u stellen via het mailadres psa@biscutrecht.nl.Bent u echter op...

Co-creatiesessie Digilabs op 21 april

Timmert uw bibliotheek al flink aan de weg op het gebied van nieuwe digitale toepassingen? Of wilt u er graag mee aan de slag, wilt u meer weten over de mogelijkheden? Op donderdag 21 april organiseert BiSC een Digilab-bijeenkomst waarin we met u en andere...

Regeling Mediawijzer.net voor kwetsbare jeugd

Mediawijzer.net stelt jaarlijks een stimuleringsregeling beschikbaar, die bedoeld is om nieuwe projecten te stimuleren op gebieden waar het nog mis gaat met mediawijsheid. Voor 2016 is gekozen voor het thema ‘kwetsbare kinderen en jongeren’. De Stimuleringsregeling...

Activiteiten voor vluchtelingen, e-overheid en Belastingdienst

Er komt een nationale website voor bibliotheken waar ze hun aanbod voor vluchtelingen kunnen presenteren. Voor de registratie van dit aanbod is G!DS ingezet. De website wordt door NBD|Biblion, in overleg met Koninklijke Bibliotheek (KB) en Vereniging Openbare...

FOBID-bijeenkomst over internationale onderwerpen

Op 11 maart 2016 organiseerde FOBID International Office een informatieochtend in de Koninklijke Bibliotheek met het thema internationale belangenbehartiging en kennisuitwisseling. FOBID Netherlands Library Forum is het nationale samenwerkingsverband en overlegforum...