Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Woorden doen ertoe: de proeftuin
door Peter van Eijk

Woorden doen ertoe. Die gedachte bekruipt mij regelmatig bij de gesprekken over nieuwe, levensvatbare bedrijfsmodellen voor bibliotheken. Want aan woorden wordt niet altijd dezelfde betekenis toegekend. Met miscommunicatie en zelfs irritatie tot gevolg. Een voorbeeld?...

Convenant Belastingdienst en Bibliotheken goed geëvalueerd

De samenwerking tussen Belastingdienst en Bibliotheken levert goede resultaten op. Dat blijkt uit een inventarisatie door het bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) van de stand van zaken omtrent de dienstverlening van openbare bibliotheken rondom digitale vaardigheden...