Nieuws

28 september 2020

Customer Relationship Management (CRM)

Onder de noemen ‘CRM project’ heeft BiSC samen met de Utrechtse Bibliotheken in de afgelopen jaren de technische infrastructuur gerealiseerd die h

28 september 2020

Taalhuizen Informatiesysteem

Taalhuizen staan steeds meer in de belangstelling. Verwijzers weten de Taalhuizen steeds beter te vinden, het aantal deelnemers stijgt en er komen mee

28 september 2020

Bibliotheekverrijker: verdieping door verrijken van online content

Vanaf 1 oktober starten we, samen met aantal bibliothecarissen uit het land met de ‘Bibliotheekverrijker’. Met dit nieuwe concept kunnen bibliothe

28 september 2020

Het Provinciaal Campagne Programma

De doelstelling: met behulp van geautomatiseerde emailcampagnes verhogen van tevredenheid en -loyaliteit bij bestaande leden en nieuwe doelgroepen van

28 september 2020

Informatievaardigheden

De doelstelling: leerlingen en docenten van de bovenbouw HAVO door middel van een lespakket informatievaardiger maken in het zoeken, vinden en beoorde

28 september 2020

Bieb Werkt, de pilot bij Bibliotheek Eemland

De doelstelling: bezoekers van Bibliotheek Eemland en dan met name in het Eemhuis, die geen leenabonnement (willen) afsluiten, proberen we te verleide

BIBLIOTHEKEN

Menu