Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Train de trainer – Digitale geletterdheid vanuit Mediabewuste informatievaardigheden

Train de trainer – Digitale geletterdheid vanuit Mediabewuste informatievaardigheden

Op 13 maart organiseert BiSC voor lees(media)consulenten po en vo een training Digitale geletterdheid vanuit mediabewuste informatievaardigheden. Hiermee worden zij als trainers voorbereid op het geven van de ‘Introductietraining Digitale geletterdheid’. Deze training is verplicht voor elke school waar – in het kader van de impulsregeling Masterplan Basisvaardigheden I – een nieuwe dBos-locatie is geopend.

Programma

Tijdens deze laagdrempelige bijeenkomst bakenen we allereerst het thema ‘digitale geletterdheid’ af. Wat betekent deze term? En uit welke domeinen bestaat dit begrip?

Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over de manier waarop digitale geletterdheid een plaats in het onderwijs kan krijgen, maar dit vaak (misschien ongemerkt) al heeft. Daarbij besteden we aandacht aan wat een lees(media)consulent kan doen om leerkrachten en docenten te inspireren digitale geletterdheid nog bewuster aandacht te geven in hun onderwijs. In de training zullen mediabewuste informatievaardigheden centraal staan.

Aan het eind van de sessie heeft de lees(media)consulent de basiskennis in huis die nodig is om de ‘Introductietraining digitale geletterdheid’ te geven op scholen die een impulsregeling Masterplan basisvaardigheden hebben ontvangen. Achteraf krijgen ze de presentatie mee die ze als uitgangspunt kunnen gebruiken voor hun eigen training.

Voor verdere verdieping is de e-learning Digitale geletterdheid verankeren in het onderwijs beschikbaar.

Aanmelden

We willen je vragen deze uitnodiging te delen met de lees(media)consulenten die de introductietraining gaan geven op dBos-scholen.

Voor deze bijeenkomst zijn er 15 plaatsen beschikbaar. Daarbij streven we naar een eerlijke verdeling over de bibliotheken. Per bibliotheek mogen meerdere medewerkers worden aangemeld, maar bij meer dan 15 aanmeldingen zal BiSC een definitieve groepsindeling maken. In de toekomst zullen er nog extra bijeenkomsten gepland worden voor de mensen die er nu niet bij kunnen zijn.  Het programma duurt van 10:00-12:00 uur, met een inloop vanaf 9:30 uur.

MELD JE HIER AAN

Vragen en/of tips?

Heb je vragen of goede tips?Neem dan contact op met Barry Kuijpers.

Meer weten?
Neem contact op met: