Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Werkbezoek Taalvriendelijke bibliotheek

Werkbezoek Taalvriendelijke bibliotheek

Graag nodigen we je uit voor een werkbezoek in het kader van de pilot Taalvriendelijke Bibliotheek. In 2022 heeft Cubiss samen met een aantal bibliotheken uit Limburg, Brabant en Utrecht gekeken naar hoe we aan de slag kunnen met meertaligheid in de bibliotheek. We hebben de zoektocht hiernaar omgedoopt tot de pilot ‘Taalvriendelijke Bibliotheek’ en hebben met verschillende bibliotheken gesprekken gevoerd, input over het thema opgehaald en Lidy Peeters laten vertellen over de Taalvriendelijke School en de parallellen die er zijn met een Taalvriendelijke Bibliotheek.

We willen in 2023 doorgaan met het thema Taalvriendelijkheid en daarom organiseren we samen met Bibliotheek Helmond-Peel, KC Rijpelberg en Pabo de Kempel een inspirerend werkbezoek in Helmond. Rondom meertaligheid gebeurt daar al ontzettend veel.

Wanneer en waar?

Op woensdag 5 april van 14.00 – 16.30 uur zijn we welkom bij KC Rijpelberg. Daar komen verschillende sprekers aan bod die ons meenemen in de taalvriendelijke aanpak waaraan KC Rijpelberg, Bibliotheek Helmond-Peel en Pabo De Kempel samenwerken. Ook krijgen we een rondleiding in het kindcentrum. Het adres is Twentehof 200 in Helmond.

Wat gaan we doen?

De Bibliotheek Helmond-Peel, Pabo De Kempel en KC Rijpelberg werken nauw samen rond het thema meertaligheid en hebben vooral dit jaar grote stappen gezet in die samenwerking. Daarom willen we die werkwijze graag laten zien. Tijdens het werkbezoek nemen verschillende sprekers ons mee in de aanpak van bovengenoemde partijen.

  • Meertaligheid is iets moois. Het is een onderdeel van de rijke, multiculturele samenleving die Nederland is en biedt enorm veel kansen. Maar we weten allemaal dat het ook problemen kan geven. Daarom neemt leerkracht Marta Szalus ons mee in haar persoonlijke ervaringen. Hoe is het haar vergaan toen ze vanuit Polen naar Nederland kwam, hoe werd ze ontvangen en hoe is ze gekomen tot wat ze nu is: een Pools-Nederlandse leerkracht bij KC Rijpelberg?
  • Helen Vink is coördinator school- en onderwijsontwikkeling bij KC Rijpelberg. De moedertaal van de kinderen waarderen en gebruiken binnen de school vindt zij heel belangrijk. Het heeft namelijk een positief effect op het leren van de Nederlandse taal. Op KC Rijpelberg worden de thuistalen van de leerlingen erkend en ingezet in de onderwijspraktijk. Alle kinderen mogen lezen in de taal van hun hart. Hoe ze daartoe zijn gekomen en wat er allemaal bij komt kijken om een taalvriendelijke school te worden zal Helen deze middag uiteen zetten.
  • Anne van Buul is als onderzoeker en pabo-docent nauw betrokken bij de samenwerking tussen KC Rijpelberg, Bibliotheek Helmond-Peel en de pabo zelf. Ze begeleidt docenten én docenten in opleiding als het gaat om omgaan met meertaligheid in de klas. Ze vertelt over hoe zij dat doet en wat ermee wordt bereikt.
  • Toos van den Beuken en Olga Oziemblowska vertellen over de rol van de bibliotheek in deze samenwerking. De bibliotheek is namelijk een spin in het web. Vanuit een projectmatige aanpak is door Bibliotheek Helmond-Peel de beleidskeuze gemaakt om in te zetten op anderstaligen. Hoe dit proces is verlopen en welke keuzes zijn gemaakt zullen Toos en Olga deze middag uiteenzetten. Ze zorgden er bijvoorbeeld voor dat de locaties van KC Rijpelberg meertalige boekencollecties hebben gekregen. Er zijn boeken aangeschaft in het Arabisch, Roemeens, Pools, Turks en Engels. Maar ze hebben nog veel meer plannen om van Bibliotheek Helmond-Peel een Taalvriendelijke Bibliotheek te maken!

Het belooft een inspirerend en informatief werkbezoek te worden waar elke bibliotheek mooie voorbeelden kan halen.

We zien je heel graag op 5 april om 13.45 uur voor de inloop bij KC Rijpelberg. Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier.

Heb je vooraf vragen, neem dan gerust contact op met Hannah Schouten, adviseur Leesplezier BiSC en Cubiss, h.schouten@cubiss.nl.

Meer weten?
Neem contact op met: