Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar een productiever overleg over digitale innovatievraagstukken 

Vanuit Cubiss-Bisc dragen wij graag bij aan de innovatiekracht van bibliotheken. Samenwerking staat hierin voorop; zowel door onze onderlinge krachtenbundeling als ook door hierin de samenwerking te zoeken met de Bibliotheek.  ‘Innovatie’ en ‘synergie’ dus; het...

De robuuste, toekomstgerichte bibliotheek

Een rapport, een handleiding, rekenmodellen en meer! Recent is het VOB-rapport De robuuste bibliotheek. Gids richting een toekomstgerichte bibliotheek in elke gemeente (Berenschot) gepubliceerd. En binnenkort verschijnt de Handleiding Dienstencatalogus met een daarbij...

Magazine Taal & Gezin

Lezen is van groot belang voor een goede taalbeheersing. Kinderen die goed kunnen lezen, behalen betere schoolresultaten en hebben daarna meer kans op het vinden van een passende plek in de maatschappij. Met lezen kun je dan ook niet vroeg genoeg beginnen. In dit...

De nieuwe fabeltjeskrant: warm aanbevolen  

Elf fabels over digitale inclusie vergroten kansenongelijkheid en verhinderen effectieve oplossingen. Dat is de hoofdconclusie uit een nieuwe Fabeltjeskrant die in december 2023 verscheen. Welke fabeltjes zijn het? Wie heeft ze geschreven en hoe ermee om te gaan...

Juni, Maand van de AI

Was je erbij in januari? Bij de landelijke AI-dag in Heerlen? Goed nieuws voor als het onderwerp je interesseert: in juni organiseert de Digitaal Burgerschap regiohub Midden- Zuid (BiSC Utrecht, ZB Zeeland, Cubiss Brabant en Cubiss Limburg) de AI-maand voor...