Missie

“Als partner in het stelsel van openbare bibliotheken bouwt BiSC mee aan de groei en innovatie van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de lerende gemeenschap”

Samen met de bibliotheken en de Provincie Utrecht werkt BiSC aan een duurzame en actuele bibliotheek voor alle inwoners van de provincie Utrecht.

BiSC doet dit door:

title-threeICT & Logistiek. BiSC ondersteunt de kracht van het provinciale netwerk. Het ICT-beheer en de logistiek pakken de bibliotheken gezamenlijk op. Zo hebben bibliotheken de handen vrij voor het primaire proces.

 

 

title-twoAdvies & Projectmanagement. De bibliotheeksector is in beweging en er ontstaan nieuwe kansen. BiSC ontwikkelt – samen met de bibliotheken – innovatieve concepten die aansluiten bij de lokale situatie.  Voorbereid op de toekomst!

 

 

title-oneNetwerk & verbinding. Innovatie en vernieuwing in de keten is het meest succesvol als samen wordt opgetrokken. BiSC faciliteert de uitwisseling van expertise tussen bibliotheken onderling, de provincie en andere relevante partijen.

 

 

Het provinciale netwerk is van cruciaal belang in het goed functioneren van alle bibliotheken in Utrecht. Samen kom je verder! Ook op andere niveaus maakt de samenwerking de bibliotheken sterker: BiSC werkt samen met andere provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) via Stichting SPN en op landelijk niveau met de KB.

De grondslag voor de POI’s  is te vinden in de nieuwe bibliotheekwet (Wsob) die per 1 januari 2015 is ingevoerd. Deze wet geeft de POI’s een stevige plek in het bibliotheekstelsel.

Publicaties

NIEUWSBRIEF


JAARVERSLAGEN
Jaaroverzicht 2016
Jaarimpressie 2015
Jaarimpressie 2014

BESTUURSVERSLAGEN
Bestuursverslag 2016

BIBLIOTHEKEN