Voor bibliotheken in transitie

De bibliotheek is een laagdrempelige, publieke voorziening voor alle inwoners van gemeenten in de provincie Utrecht. Lezen, leren, ontmoeten… het is er allemaal mogelijk. Van Veenendaal tot Oudewater zijn er plekken waar mensen zich verder kunnen ontwikkelen. Om die plekken nog relevanter te maken voor meer inwoners vernieuwt de bibliotheek zich. De dienstverlening wordt verder aangepast aan de eisen van de tijd. Bibliotheek Service Centrum – kortweg BiSC –  helpt bij deze transitie.
BiSC werkt voor de openbare bibliotheken in de provincie Utrecht. Zij hebben de logistiek van de gezamenlijke collectie aan ons toevertrouwd. Daarnaast ondersteunt BiSC bibliotheken op het gebied van ICT-beheer en digitale veiligheid. Bovendien dragen we op veel plaatsen bij aan bibliotheekinnovatie. Op deze manieren zijn wij medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening. Zo bouwen we mee aan de maatschappelijke bibliotheek. Ons werk wordt financieel mogelijk gemaakt door provinciale subsidie en bijdragen uit opdrachten van de bibliotheekorganisaties.

Warenhuis, Werkplaats, Wegwijzer

>Bibliotheken werken aan taalvaardigheid en stimuleren leesplezier. Door toegang te verlenen tot een brede collectie en het uitvoeren van programma’s voor diverse doelgroepen. Ook als ondersteuning van het reguliere onderwijs. Daarom zijn bibliotheken het warenhuis van kennis en informatie.
>Ze bieden een openbare leeromgeving waar iedereen welkom is. Als de werkplaats van de 21e eeuw versterken vele mensen daar nu al hun taal- en informatievaardigheden. Scholieren en studenten bereiden examens voor en maken werkstukken. En senioren oefenen in hun bibliotheek met tablets.
>Ten slotte hebben de bibliotheken een functie als wegwijzer in het almaar uitdijende informatielandschap.  Zij zorgen voor actuele, complete en betrouwbare informatie over onderwerpen van maatschappelijk belang, zoals zorg, gezondheid, veiligheid, milieu en recreatie.

Provinciaal en landelijk

Het provinciale netwerk is van cruciaal belang in het goed functioneren van alle bibliotheken in Utrecht. Samen kom je verder! Ook op andere niveaus maakt de samenwerking de bibliotheken sterker: BiSC werkt samen met andere provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) via Stichting SPN en op landelijk niveau met de KB.


JAARVERSLAGEN
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2016

 

BIBLIOTHEKEN