Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaarrekening 2016

Bekijk in het overzicht de inkomsten en uitgaven van BiSC. JAARREKENING 2016 1       BALANS PER 31 DECEMBER 2016 31-12-2016 ACTIVA  € VASTE ACTIVA  43 .059 VLOTTENDE ACTIVA  1.883.447 1.926.506 PASSIVA RESERVES  1.338.641 VOORZIENINGEN 51.360 KORTLOPENDE SCHULDEN...