Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

De achtbaan die corona heet

Woord van het jaar van 2020 is anderhalvemetersamenleving. Een term waar weinig op af te dingen valt. Alhoewel, als je het BiSC had gevraagd, hadden we zeker nog wel wat ideeën aan weten te dragen. Iets met corona en afschalen, aanpassen en versneld innoveren. Al...

CRM en de bibliotheek – een waardevolle match!

Als je de marketingboeken naslaat op de definitie van Customer Relationship Management, dan kom je ongeveer uit op ‘het structureel en systematisch toepassen van een strategie, gericht op het actief onderhouden en het optimaliseren van klantrelaties’. Dit gaat dus...

Interprovinciaal bibliotheeksysteem Midden-Zuid een feit

BiSC en Cubiss hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de realisatie van het hostedWise-platform Midden-Zuid. Een bundeling van de verschillende systemen van Utrecht, Limburg en Brabant tot één hostedWise bibliotheeksysteem. In 2019 migreerden de Utrechtse...

Naar een informatiesysteem voor Taalhuizen

Het (digi)Taalhuis, dé plek in je stad of dorp waar lokale organisaties samenwerken om mensen te helpen met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Vaak in een bibliotheek, maar ook in bijvoorbeeld een ziekenhuis of een gemeentelijk loket. Verwijzers weten de...

‘Voor jong en altijd’: nieuw provinciaal beleid

De provincie Utrecht heeft in 2020 haar nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma ‘Voor jong en altijd’ vastgesteld. “Door jong kennis te maken met cultuur en erfgoed kan je er altijd van genieten’’, aldus gedeputeerde Van Muilekom in het voorwoord. In dit programma, dat...

Uitdagingen voor Educatie

“Bibliotheken zijn een ontmoetingsplek voor alle inwoners en een plek waar mensen boeken lenen, maar zich ook op andere terreinen kunnen ontwikkelen.” Zo staat te lezen in het provinciale cultuur- en erfgoedprogramma ‘Voor Jong & Altijd’. De Provincie bouwt de...