Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Vacatures

Naar de maatschappelijke bibliotheek De bibliotheek is een laagdrempelige, publieke voorziening voor alle inwoners van gemeenten. Zo ook in de provincie Utrecht. Lezen, leren, ontmoeten, debatteren… het is er allemaal mogelijk. Om de bibliotheekvoorzieningen nog...

Voor bibliotheken in transitie

De bibliotheek is een laagdrempelige, publieke voorziening voor alle inwoners van gemeenten in de provincie Utrecht. Lezen, leren, ontmoeten… het is er allemaal mogelijk. Van Veenendaal tot Oudewater zijn er plekken waar mensen zich verder kunnen ontwikkelen. Om die...

Het Utrechts Bibliotheeknetwerk

Provinciale en landelijke samenwerking loont De provincie Utrecht telt 9 bibliotheken met samen ongeveer 70 vestigingen en servicepunten. Zij vormen een provinciaal netwerk dat gezamenlijk optrekt in de vernieuwing van de bibliotheek met innovatieve projecten, zoals...

Warenhuis, Werkplaats, Wegwijzer

>Bibliotheken werken aan taalvaardigheid en stimuleren leesplezier. Door toegang te verlenen tot een brede collectie en het uitvoeren van programma’s voor diverse doelgroepen. Ook als ondersteuning van het reguliere onderwijs. Daarom zijn bibliotheken het warenhuis...

Bestuur, directie en Raad van Toezicht

Stichting BiSC onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directie. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de directeuren/bestuurders en het beleid, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de...

Jaaroverzichten

Jaaroverzicht 2020 Jaaroverzicht 2021 Jaaroverzicht 2022...