Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Kennisbijeenkomst specialisten Het jonge kind

5 april | 10.30-12.00 uur | Online via Teams Kennisbijeenkomst  In onze kennisbijeenkomsten nodigen we sprekers uit om hun expertise te delen en ons mee te nemen in voor bibliotheekspecialisten actuele en relevante thema’s. Ook staan we stil bij de praktijk...

Digitale geletterdheid – Bijeenkomst voor specialisten

11 april | 9.00 tot 13.00 uur | Bibliotheek Neude  BiSC-adviseurs Kirsten Sinke en Maja van Eijndthoven zijn op dit moment bezig met een behoeftepeiling rondom digitale geletterdheid. Door met alle specialisten in gesprek te gaan zijn we nog beter in staat om...

Nieuwe subsidieronde Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid  

De regierol van gemeenten bij de aanpak van laaggeletterdheid is belangrijk: juist de gezinsaanpak vraagt om een goed aangestuurde netwerksamenwerking van de verschillende lokale partners.   Vijf pilotgemeenten gezocht  Binnen de gezinsaanpak spelen...

Een greep…

Experimenten Naast de expertisenetwerken gaan we verschillende experimenten met elkaar aan, gericht op innovatie van de bibliotheek. Zo bieden we voor het jonge kind de volgende pilots aan: De BoekStart-trommel voor peuters van 2-3 jaar met laagtaalvaardige...

Gratis verdiepingstrajecten gezinsaanpak – meld je aan!

Doet jouw bibliotheek ook mee aan de Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige ouders? Dan is er nieuws. Er komen in november drie verdiepingstrajecten beschikbaar en elke bibliotheek die de impulsregeling heeft aangevraagd kan zich gratis bij één van de trajecten...