Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzichten

Jaaroverzichten

Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht 2017

Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2019

Jaaroverzicht 2020

Jaaroverzicht 2021

Klik op de bovenstaande buttons voor een overzicht van activiteiten binnen de verschillende aandachtsgebieden van BiSC

Voorwoord

Voorwoord

In de provincie Utrecht is stichting BiSC de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI). De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening (Wsob)...

Lees meer
ICT-dienstverlening

ICT-dienstverlening

BiSC ondersteunt Utrechtse Bibliotheken in de Bibliotheek- en Kantoorautomatisering.  In 2016 troffen we voorbereiding om deze dienstverlening aan...

Lees meer
Vervoer

Vervoer

In een bijeenkomst op 2 februari 2016 presenteerde BiSC het voorstel voor een nieuw vervoersconcept aan de Utrechtse bibliotheken. Het ‘oude’...

Lees meer

Colofon

Teksten: BiSC Fotografie: Merel Maissan, Koen Peters, Paul van den Dungen, Lou Wolfs. Ontwerp: Panart Illustraties: Panart en Ronald van der Heide...

Lees meer

Jaarrekening 2016

Bekijk in het overzicht de inkomsten en uitgaven van BiSC. JAARREKENING 2016 1       BALANS PER 31 DECEMBER 2016 31-12-2016 ACTIVA  € VASTE ACTIVA...

Lees meer
To the point of interaction

To the point of interaction

Het KeiLab in het Eemhuis in Amersfoort is een ‘point of interaction’ geworden waar bezoekers vragen kunnen stellen en antwoorden kunnen toevoegen....

Lees meer
Effectmeting

Effectmeting

De cursussen Basisvaardigheden zijn een mooi voorbeeld van hoe de inspanningen van de netwerkparners in de bibliotheeksector een relevant...

Lees meer
DIGILAB geëvalueerd

DIGILAB geëvalueerd

In 2017 evalueerden we het project DIGILAB. Doel van dit project is de ontwikkeling van een nieuwe bibliotheekprogrammering rondom digitale...

Lees meer
Cursus Basisvaardigheden

Cursus Basisvaardigheden

Vanaf december 2016 namen de eerste cursisten van de cursussen rond het thema Basisvaardigheden in de bibliotheken Angstel, Vecht en Venen (AVV) en...

Lees meer

Jaarrekening 2017

Bekijk in het overzicht de inkomsten en uitgaven van BiSC. JAARREKENING 2017 1       BALANS PER 31 DECEMBER 2017 31-12-2017 ACTIVA  € VASTE ACTIVA...

Lees meer

Mensen bij BiSC

Na zeven jaren BiSC stapte onze collega Ronald Huizer over naar de Koninklijke Bibliotheek. Hij trad daar in dienst als Hoofd Innovatieve Projecten....

Lees meer

Migratie

In het verslagjaar vond de migratie plaats van een bibliotheeksysteem in eigen beheer naar een Hosted Wise platform. Deze stap naar een hoger niveau...

Lees meer
Innovatiebijeenkomsten

Innovatiebijeenkomsten

BiSC heeft in 2018 twee innovatiemiddagen voor MT & directieleden van bibliotheken georganiseerd. Nieuwe ontwikkelingen op technologisch en...

Lees meer

AVG compliance in Utrecht

De eerste helft van 2018 stond natuurlijk ook in het teken van de AVG. In de provincie Utrecht namen acht bibliotheken alle onderdelen van het...

Lees meer

Propositie-ontwikkeling

Eén van de grote uitdagingen van bibliotheken is om meer zicht te krijgen op hun bezoekers die minder geïnteresseerd zijn in het lenen van...

Lees meer

Wikigeven en Wikinemen

Wat kunnen we doen om leerlingen op de middelbare school mediavaardiger te maken? Zodat ze beschikbare informatie en bronnen weten te valideren,...

Lees meer
Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

Het betreft hier de getallen voor de in 2018 bij BiSC aangesloten provinciale regiobibliotheken Leden aantallen Het aantal actieve leden van de...

Lees meer

Jaarrekening 2018

Bekijk in het overzicht de inkomsten en uitgaven van BiSC.   VLOTTENDE ACTIVA JAARREKENING 2018 1       BALANS PER 31 DECEMBER 2018 31-12-2018...

Lees meer
AVG één jaar

AVG één jaar

De AVG bestond in 2019 alweer een jaar. Sinds de inwerkingtreding ervan in mei 2018 en de periode daaraan voorafgaand bestond onzekerheid over de...

Lees meer
Wij? Van ons!

Wij? Van ons!

“Zomaar even twee berichten rond de jaarwisseling in uw lijfblad Bibliotheekblad”, schreef BiSC-directeur Peter van Eijk ter duiding van het gaande...

Lees meer
BiSC Innovatieseminar 2019 

BiSC Innovatieseminar 2019 

Het periodieke BiSC Innovatieseminar voor directies, managers, domein-, marketing– en communicatiespecialisten handelde in mei van het verslagjaar...

Lees meer
WDO: 35 mensen met 1 systeem

WDO: 35 mensen met 1 systeem

Tegenwoordig spreken de directeuren van bibliotheken met Wise regelmatig gezamenlijk met OCLC over de voortgang in de ontwikkeling van Wise en...

Lees meer
Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

De getallen over geheel 2019 voor de provinciale regiobibliotheken die in 2019 bij BiSC aangesloten waren.

Lees meer

Jaarrekening 2019

Bekijk in het overzicht de inkomsten en uitgaven van BiSC.   VLOTTENDE ACTIVA JAARREKENING 2019 1       BALANS PER 31 DECEMBER 2019 31-12-2019...

Lees meer
De achtbaan die corona heet

De achtbaan die corona heet

Woord van het jaar van 2020 is anderhalvemetersamenleving. Een term waar weinig op af te dingen valt. Alhoewel, als je het BiSC had gevraagd, hadden we zeker nog wel wat ideeën aan weten te dragen. Iets met corona en afschalen, aanpassen en versneld innoveren. Al met al heeft de coronacrisis de dienstverlening en bedrijfsvoering bij de bibliotheken en ook bij BiSC stevig onder druk gezet.

Lees meer
CRM en de bibliotheek – een waardevolle match!

CRM en de bibliotheek – een waardevolle match!

Als je de marketingboeken naslaat op de definitie van Customer Relationship Management, dan kom je ongeveer uit op ‘het structureel en systematisch toepassen van een strategie, gericht op het actief onderhouden en het optimaliseren van klantrelaties’. Maar past CRM eigenlijk wel bij een bibliotheek? Het antwoord luidt volmondig ‘ja’!

Lees meer
Interprovinciaal bibliotheeksysteem Midden-Zuid een feit

Interprovinciaal bibliotheeksysteem Midden-Zuid een feit

BiSC en Cubiss hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de realisatie van het hostedWise-platform Midden-Zuid. Een bundeling van de verschillende systemen van Utrecht, Limburg en Brabant tot één hostedWise bibliotheeksysteem. In 2019 migreerden de Utrechtse bibliotheken naar dit nieuwe platform. In 2020 sloten de Limburgse en Brabantse bibliotheken succesvol aan. En dus kunnen we sinds 2020 met recht spreken van één interproviciaal bibliotheeksysteem Midden-Zuid.

Lees meer
Naar een informatiesysteem voor Taalhuizen

Naar een informatiesysteem voor Taalhuizen

Het (digi)Taalhuis, dé plek in je stad of dorp waar lokale organisaties samenwerken om mensen te helpen met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Vaak in een bibliotheek, maar ook in bijvoorbeeld een ziekenhuis of een gemeentelijk loket. BiSC definieerde op basis van de behoefte van meerdere bibliotheken in Utrecht een project om te komen tot een geschikt informatiesysteem voor Taalhuizen. Op basis van een aparte projectaanvraag startte in augustus 2020 uiteindelijk het project Taalhuis applicatie. Samen met een aantal Utrechtse bibliotheken.

Lees meer
‘Voor jong en altijd’: nieuw provinciaal beleid

‘Voor jong en altijd’: nieuw provinciaal beleid

De provincie Utrecht heeft in 2020 haar nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma ‘Voor jong en altijd’ vastgesteld. “Door jong kennis te maken met cultuur en erfgoed kan je er altijd van genieten’’, aldus gedeputeerde Van Muilekom in het voorwoord. In dit programma, dat loopt vanaf 2021, neemt het Utrechtse bibliotheeknetwerk een belangrijke plaats in. BiSC schreef het uitvoeringsplan voor de provincie: “Bibliotheken faciliteren: het uitvoeringsplan voor het Utrechts bibliotheeknetwerk 2021-2024”. 

Lees meer
Uitdagingen voor Educatie

Uitdagingen voor Educatie

De Provincie bouwt de komende jaren verder aan de maatschappelijke bibliotheek als een laagdrempelige basisvoorziening. Met een duidelijke plek voor de bibliotheek op het gebied van educatie en inclusie. En met een stimulerende en faciliterende rol voor BiSC hierin.

Lees meer
Het 0 Euro lidmaatschap. Met de ‘R’ van relevantie.

Het 0 Euro lidmaatschap. Met de ‘R’ van relevantie.

Eén van de projecten uit het provinciale programma 2018-2020 van BiSC is de implementatie van het ‘0 Euro lidmaatschap’ bij de Utrechtse Bibliotheken. Een innovatieproject waarin de bibliotheekgebruiker, behoeften, meerwaarde, samenwerking en technologie samenkomen. Er zijn in 2020 mooie resultaten behaald. Ook hebben we veel geleerd. En bijgesteld. Het sleutelwoord in dit project ? Relevantie!

Lees meer
De Bibliotheekverrijker: verdieping door verrijken van online content

De Bibliotheekverrijker: verdieping door verrijken van online content

Als er één (werk)woord van toepassing is op de bibliotheek, dan is het wel Verrijken. En Innoveren niet te vergeten. Maar hoe pak je dat samen, verrijken en innoveren? Hét recept hiervoor bestaat waarschijnlijk niet. Wat we wel weten is dat innovatie gedreven wordt door externe én interne factoren. Denk bij dit laatste aan passie; een idee. En een idee hadden we…!

Lees meer
ICT as (un)usual, ‘CoronaWise’…

ICT as (un)usual, ‘CoronaWise’…

Samen met de Utrechtse bibliotheken werkt BiSC aan educatie en basisvaardigheden van inwoners, actief burgerschap, en (bibliotheek)innovatie. Vanuit de basistaak ‘provinciaal ICT-beheer en ontwikkelingstaken’ draagt het functioneel beheer-team van BiSC bij aan een stevig fundament onder de dienstverlening aan de burger en het bibliotheeknetwerk. Acht van de negen Utrechtse bibliotheken hebben het functioneel beheer van het Wise-bibliotheeksysteem uitbesteed aan BiSC.

Lees meer
Vertrouwen en energie…! 

Vertrouwen en energie…! 

Peter van Eijk: “Over de toekomst van het bibliotheeknetwerk ben ik verwachtingsvol. Want het transitieproces in de sector behoudt richting en tempo – ondanks financiële en organisatorische beperkingen. En voor de maatschappelijke activiteiten die we als netwerkpartners samen uitvoeren, bestaat in steeds bredere politieke kring waardering. Dat geeft vertrouwen en energie om door te gaan met het realiseren van positieve veranderingen in de samenleving”.

.

Lees meer
Bouwen aan betekenisvolle relaties met CRM

Bouwen aan betekenisvolle relaties met CRM

Het besluit in het voorjaar van 2017 om met het Utrechts bibliotheeknetwerk een CRM-strategie te ontwikkelen, blijkt een schot in de roos. Want inmiddels is CRM (Customer – of eerder ‘Citizen’ – Relationship Management) niet meer weg te denken bij de Utrechtse bibliotheken. En ook bibliotheken buiten de provincie ervaren inmiddels de kracht van een integrale benadering van bestaande en potentiële leden, deelnemers en gebruikers.

.

Lees meer
Educatie en Basisvaardigheden in de lift

Educatie en Basisvaardigheden in de lift

Een investering in lezen is een investering voor het leven. Want als je als kind goed leert lezen, dan begrijp je taal veel beter. En een goede taalontwikkeling is weer een belangrijke voorwaarde om ook online mee te kunnen. Lezers maak je samen en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Om vervolgens het balletje te laten rollen, want uitgangspunt is óók een Leven Lang Ontwikkelen!

.

Lees meer
Er gaat een wereld schuil achter het leenverkeer

Er gaat een wereld schuil achter het leenverkeer

In de uitvoering van dit interbibliothecair leenverkeer en de logistiek, zien we maatschappelijk-educatieve diensten een steeds prominentere plaats innemen. Met daarbij nog steeds een belangrijke rol voor de fysieke collectie en de logistiek hiervan.

.

Lees meer
Kwaliteitstoets via certificering  

Kwaliteitstoets via certificering  

Om het toekomstgericht werken verder te versterken heeft BiSC in 2021 deelgenomen aan de externe kwaliteitstoets door de Certificeringsorganisatie voor Bibliotheken, Cultuur en Taalhuizen (CBCT).  Met (positief!) resultaat!

Lees meer
Samen de schouders onder toekomstbestendige ICT-oplossingen voor uw bibliotheek

Samen de schouders onder toekomstbestendige ICT-oplossingen voor uw bibliotheek

We schreven het in het Jaaroverzicht van 2020 al: “BiSC is al jaren een groot voorstander en ook pleitbezorger van één gestandiseerd basissysteem voor heel Nederland. We zien immers dat het succesvol is in Midden-Zuid. Maar dat één landelijk systeem wenselijk is, wil nog niet zeggen dat het ook meteen mogelijk is…”. Helaas is het initiatief voor een Collectief Landelijk Systeem niet van de grond gekomen in 2021… Maar is er dan niets gebeurd op dit vlak…? 

.

Lees meer
De achtbaan die corona heet

De achtbaan die corona heet

Woord van het jaar van 2020 is anderhalvemetersamenleving. Een term waar weinig op af te dingen valt. Alhoewel, als je het BiSC had gevraagd, hadden we zeker nog wel wat ideeën aan weten te dragen. Iets met corona en afschalen, aanpassen en versneld innoveren. Al met al heeft de coronacrisis de dienstverlening en bedrijfsvoering bij de bibliotheken en ook bij BiSC stevig onder druk gezet.

Lees meer
CRM en de bibliotheek – een waardevolle match!

CRM en de bibliotheek – een waardevolle match!

Als je de marketingboeken naslaat op de definitie van Customer Relationship Management, dan kom je ongeveer uit op ‘het structureel en systematisch toepassen van een strategie, gericht op het actief onderhouden en het optimaliseren van klantrelaties’. Maar past CRM eigenlijk wel bij een bibliotheek? Het antwoord luidt volmondig ‘ja’!

Lees meer
Interprovinciaal bibliotheeksysteem Midden-Zuid een feit

Interprovinciaal bibliotheeksysteem Midden-Zuid een feit

BiSC en Cubiss hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de realisatie van het hostedWise-platform Midden-Zuid. Een bundeling van de verschillende systemen van Utrecht, Limburg en Brabant tot één hostedWise bibliotheeksysteem. In 2019 migreerden de Utrechtse bibliotheken naar dit nieuwe platform. In 2020 sloten de Limburgse en Brabantse bibliotheken succesvol aan. En dus kunnen we sinds 2020 met recht spreken van één interproviciaal bibliotheeksysteem Midden-Zuid.

Lees meer
Naar een informatiesysteem voor Taalhuizen

Naar een informatiesysteem voor Taalhuizen

Het (digi)Taalhuis, dé plek in je stad of dorp waar lokale organisaties samenwerken om mensen te helpen met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Vaak in een bibliotheek, maar ook in bijvoorbeeld een ziekenhuis of een gemeentelijk loket. BiSC definieerde op basis van de behoefte van meerdere bibliotheken in Utrecht een project om te komen tot een geschikt informatiesysteem voor Taalhuizen. Op basis van een aparte projectaanvraag startte in augustus 2020 uiteindelijk het project Taalhuis applicatie. Samen met een aantal Utrechtse bibliotheken.

Lees meer
‘Voor jong en altijd’: nieuw provinciaal beleid

‘Voor jong en altijd’: nieuw provinciaal beleid

De provincie Utrecht heeft in 2020 haar nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma ‘Voor jong en altijd’ vastgesteld. “Door jong kennis te maken met cultuur en erfgoed kan je er altijd van genieten’’, aldus gedeputeerde Van Muilekom in het voorwoord. In dit programma, dat loopt vanaf 2021, neemt het Utrechtse bibliotheeknetwerk een belangrijke plaats in. BiSC schreef het uitvoeringsplan voor de provincie: “Bibliotheken faciliteren: het uitvoeringsplan voor het Utrechts bibliotheeknetwerk 2021-2024”. 

Lees meer
Uitdagingen voor Educatie

Uitdagingen voor Educatie

De Provincie bouwt de komende jaren verder aan de maatschappelijke bibliotheek als een laagdrempelige basisvoorziening. Met een duidelijke plek voor de bibliotheek op het gebied van educatie en inclusie. En met een stimulerende en faciliterende rol voor BiSC hierin.

Lees meer
Het 0 Euro lidmaatschap. Met de ‘R’ van relevantie.

Het 0 Euro lidmaatschap. Met de ‘R’ van relevantie.

Eén van de projecten uit het provinciale programma 2018-2020 van BiSC is de implementatie van het ‘0 Euro lidmaatschap’ bij de Utrechtse Bibliotheken. Een innovatieproject waarin de bibliotheekgebruiker, behoeften, meerwaarde, samenwerking en technologie samenkomen. Er zijn in 2020 mooie resultaten behaald. Ook hebben we veel geleerd. En bijgesteld. Het sleutelwoord in dit project ? Relevantie!

Lees meer
De Bibliotheekverrijker: verdieping door verrijken van online content

De Bibliotheekverrijker: verdieping door verrijken van online content

Als er één (werk)woord van toepassing is op de bibliotheek, dan is het wel Verrijken. En Innoveren niet te vergeten. Maar hoe pak je dat samen, verrijken en innoveren? Hét recept hiervoor bestaat waarschijnlijk niet. Wat we wel weten is dat innovatie gedreven wordt door externe én interne factoren. Denk bij dit laatste aan passie; een idee. En een idee hadden we…!

Lees meer
ICT as (un)usual, ‘CoronaWise’…

ICT as (un)usual, ‘CoronaWise’…

Samen met de Utrechtse bibliotheken werkt BiSC aan educatie en basisvaardigheden van inwoners, actief burgerschap, en (bibliotheek)innovatie. Vanuit de basistaak ‘provinciaal ICT-beheer en ontwikkelingstaken’ draagt het functioneel beheer-team van BiSC bij aan een stevig fundament onder de dienstverlening aan de burger en het bibliotheeknetwerk. Acht van de negen Utrechtse bibliotheken hebben het functioneel beheer van het Wise-bibliotheeksysteem uitbesteed aan BiSC.

Lees meer