CRM gaat over emotie, de basis op orde en concrete aanbiedingen