Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht 2016

Blijven meedoen in de samenleving dankzij cursus in de Bibliotheek

Hoe doe je digitaal je belastingaangifte en hoe kun je zien of je veilig bankiert op het internet? Ruim 35 cursisten, die maandag 19 december hun certificaat ‘Klik en Tik’ of ‘Digisterker’ ontvingen in de Bibliotheek Woerden, weten inmiddels het antwoord op deze vragen. De laatste maanden van 2016 hebben zij in de Bibliotheek actief gewerkt aan het verbeteren van hun digitale vaardigheden.

Op 19 december ontvingen zij voor hun inspanningen een certificaat uit handen van onder anderen gedeputeerde van de provincie Utrecht, Mariëtte Pennarts. Uit de ervaringen van de deelnemers blijkt dat de cursussen een positief effect hebben op hun dagelijks leven.
Circa twee miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd of missen voldoende vaardigheden om goed met computers om te gaan. Bibliotheken willen deze mensen helpen en bieden cursussen aan waarmee ze hun taalvaardigheden en digitale vaardigheden kunnen verbeteren. In Woerden, Oudewater, Maarssenbroek, Breukelen en Mijdrecht rondden de eerste deelnemers de cursussen eind 2016 af. Tijdens deze cursussen leerden ze onder meer hoe om te gaan met digitale overheidsdiensten, zoals het aanvragen van een DigiD of het invullen van een belastingformulier.
Betekenisvol
De resultaten en effecten van dit project zijn betekenisvol voor alle deelnemers. Zo vond Yvonne een baan, naar eigen zeggen mede dankzij de digitale vaardigheden die zij in de cursus heeft opgedaan: ’Binnen drie weken heb ik certificaten gehaald. Inmiddels heb ik een baan gevonden. Ik heb een leuk cv samengesteld op de computer. Ik ben helemaal computergek nu’. Een ander positief effect dat de deelnemers noemden, is een toegenomen vertrouwen met het werken met de computer, zodat zij meer initiatief durven te nemen. Ook het contact met andere deelnemers tijdens de cursussen noemen deelnemers als een positief punt.

De cursussen Basisvaardigheden tonen de gunstige uitwerking van de nieuwe netwerksamenwerking aan.

Niet te bescheiden
Eric de Haan, directeur van Bibliotheek Angstel Vecht en Venen (AVV) over het belang van de cursussen: “Het hebben van onvoldoende kennis van het Nederlands of het missen van digitale vaardigheden is echt niet een probleem dat alleen bij inwoners in de grotere steden speelt”, volgens De Haan. “Door de onderlinge samenwerking tussen bibliotheken en landelijke en provinciale partijen zorgen we ervoor dat deze cursussen ook beschikbaar zijn voor kleinere gemeenten en kernen.” Ook gedeputeerde Mariëtte Pennarts vindt de cursussen belangrijk: “Deze cursussen zorgen ervoor dat iedereen de kans krijgt mee te doen”, aldus Pennarts. Ook vindt ze dat bibliotheken niet te bescheiden moeten zijn, omdat ze met projecten als deze laten zien welke concrete meerwaarde ze bieden.
Netwerkpartners
De cursussen zijn tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van bibliotheken AVV en HGH, de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de POI. Het project laat zien hoe nauwere samenwerking tussen deze netwerkpartners meer maatschappelijk effect oplevert. De bijdragen van BiSC bestonden in dit geval uit het selecteren en inzetten van een projectleider, het deelnemen in de stuurgroep en het toepassen en verbeteren van bestaande methoden voor effectmeting. De cursussen Basisvaardigheden tonen aan wat de gunstige uitwerking van deze nieuwe netwerksamenwerking is.
[jaarverslag-kader]Basisvaardigheden:
De cursussen in Bibliotheken HGH en AVV maken onderdeel uit van een landelijk programma Basisvaardigheden. Binnen dit programma vormt BiSC de schakel tussen de landelijke ontwikkeling van het programma en de lokale implementatie van het programma in de Bibliotheken. In 2016 ondersteunden we Bibliotheken rond dit thema bij de volgende activiteiten:

  • Kennisdeling over de implementatie van het convenant tussen de KB en de Belastingdienst. Dit convenant houdt in dat Bibliotheken mensen, die niet weten hoe ze digitaal belastingaangifte moeten doen, gaan helpen bij het invullen van hun digitale belastingformulier.
  • BiSC heeft een provinciaal overleg geïnitieerd over het thema Basisvaardigheden om de samenwerking tussen Bibliotheken met betrekking tot Taalhuizen en Basisvaardigheden te versterken. Ook stichting Lezen en Schrijven sloot aan bij dit overleg.
  • We ondersteunden bij de organisatie van bijeenkomsten voor Living Lab. Dit is een samenwerking tussen Bibliotheken, stichting Lezen en Schrijven en het UWV. Doel hiervan is het versterken van de taal- en digitale vaardigheden van onder anderen werkzoekenden. Deze samenwerking is een uitvloeisel van het convenant dat op 3 juni 2016 werd gesloten tussen de VOB en het UWV.[/jaarverslag-kader]