Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht 2016

Krachten bundelen voor digitale innovatie bibliotheken

De groeiende invloed van digitale technologie in het persoonlijk leven van miljoenen Nederlanders lijkt onstuitbaar. Waar Facebook, Youtube, LinkedIn en talloze andere digitale platforms niet meer zijn weg te denken uit ons leven, neemt tegelijkertijd de betekenis van de ‘boektechnologie’ steeds verder af. Voor bibliotheekbestuurders en – professionals wordt het daarom steeds belangrijker te weten waar de mogelijkheden liggen om ICT in te zetten voor hun maatschappelijke doelen.

Daarbij komen complexe vragen kijken, die voor de individuele bibliotheekorganisatie een te grote opgave zijn om te beantwoorden. Krachtenbundeling is noodzakelijk. Samen met Cubiss besloten we in 2016 daarom tot de oprichting van een coöperatie voor digitale innovatie. Samen willen we de meerwaarde van bibliotheken structureel vergroten door middel van digitale innovatie.
Cubiss is de Provinciale Ondersteuningsinstelling uit Noord-Brabant en Limburg. Voorafgaand aan het besluit tot krachtenbundeling, voerden we in 2016 een haalbaarheidsonderzoek naar deze nauwere samenwerking uit. Het resultaat van dit onderzoek was een besluit tot de oprichting van een coöperatie voor digitale innovatie. De coöperatie is bedoeld voor alle bibliotheekorganisaties in Nederland.

Samen willen we de meerwaarde van de bibliotheken structureel vergroten door middel van digitale innovatie.

Gedeelde overtuiging
De samenwerking is geboren vanuit een gedeelde overtuiging; dat efficiënte en vernieuwende (ICT-) dienstverlening aan bibliotheken cruciaal is, zodat zij hun ambitie van ‘partner in persoonlijke ontwikkeling’ kunnen waarmaken.
Wegwijzer, Werkplaats, Warenhuis
Begin 2017 zag de coöperatie het levenslicht onder de naam BCI-diensten. BCI staat voor Bibliotheken Coöperatie voor digitale Innovatie. Door de gezamenlijke inzet van ICT kunnen de leden effectiever toewerken naar het streefbeeld: de bibliotheek als Wegwijzer, Werkplaats en Warenhuis van kennis en informatie.