Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht 2016

Social CRM:
verbeteren van interactie met de klant

Het gebruik van social media om verschillende doelgroepen te bereiken, heeft ook bij bibliotheken een flinke vlucht genomen. Om de interactie met klanten te kunnen verbeteren via een effectievere inzet van social media, initieerde BiSC de pilot ‘Social CRM’.

Met behulp van het social media monitoring tool Coosto gingen Bibliotheken Z.O.U.T, Eemland, Lek & IJssel en IDEA en een vertegenwoordiger van het landelijke Social media team van de Koninklijke Bibliotheek, aan de slag.
Op vrijdag 11 februari trapten we de pilot af met een bijeenkomst. Naast enkele gezamenlijke bijeenkomsten, kregen de bibliotheekmedewerkers ook in hun eigen organisatie een korte training om het Coosto-instrumentarium beter te leren kennen.
Bijdrage BiSC
BiSC heeft subsidiemiddelen aangewend voor de Coosto licenties ten behoeve van het project. Daarnaast bereidden wij de bijeenkomsten voor en organiseerden we deze, zodat deze toegespitst waren op de vraag van de bibliotheekmedewerkers. Ook hebben we een expert geselecteerd, die de Bibliotheken begeleidde bij het gebruik van Coosto.

Het gebruik van social media heeft ook bij bibliotheken een vlucht genomen.

Tussentijdse resultaten
Uit de eerste evaluatie met de betrokken bibliotheken blijkt dat ze positief zijn. Een belangrijk voordeel is dat ze nu over een instrument beschikken waarmee ze alle publicaties van tevoren kunnen inplannen voor verschillende Social Media kanalen, wat veel tijd bespaart. Ook de mogelijkheid om samen te werken met dit instrument en de uitgebreide rapportagemogelijkheden worden erg gewaardeerd.