Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht 2016

Vervoer

In een bijeenkomst op 2 februari 2016 presenteerde BiSC het voorstel voor een nieuw vervoersconcept aan de Utrechtse bibliotheken. Het ‘oude’ vervoersconcept was tot eind 2016 nog gebaseerd op het fair share model uit 2011; geografie, afstanden en volumes van materialen werden daarin genegeerd. Met de invoering van het nieuwe vervoersconcept willen we gehoor geven aan de wens van bibliotheken naar besparingsmogelijkheden en meer efficiency en flexibiliteit.

In het nieuwe concept delen we de routes efficiënter in en verdelen we de kosten op basis van werkelijk verbruik. Dit uiteraard zonder het prestatieniveau, dat bibliotheken gewend waren, te verlagen. In het nieuwe concept heeft ook het interbibliothecair leenverkeer (IBL) een plek gekregen.

Gesubsidieerd en niet-gesubisideerd
Vanuit onze wettelijke taak verzorgen we het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) tussen bibliotheken. Daarnaast maakt een aantal Bibliotheken uit de provincie gebruik van de mogelijkheid om BiSC in te schakelen voor het materialenvervoer van de ene naar de andere Bibliotheekvestiging in het eigen werkgebied. Dit is een betaalde dienst, waarvoor de bibliotheken zelf opdrachtgever zijn. concept zorgt ervoor een transparante scheiding tussen een gesubsidieerd (IBL conform de nieuwe bibliotheekwet) en een niet-gesubsidieerd (binnen het werkgebied van regiobibliotheken) transport binnen de provincie Utrecht.

In het nieuwe concept delen we de routes efficiënter in en verdelen we de kosten op basis van werkelijk verbruik

Reserveringen
IBL draagt eraan bij dat Bibliotheekleden ook buiten hun eigen Bibliotheek materialen kunnen lenen. Door de routes efficiënt in te delen, zorgt BiSC er bovendien voor dat Bibliotheekvestigingen regelmatig voorzien worden van de materialen, die door de bibliotheekleden gereserveerd zijn. Zo hoeven bibliotheekleden niet onnodig lang op hun (gereserveerde) materialen te wachten.