Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht 2016

Voorleeswedstrijd:
een waardevolle ervaring

Laura Heijgen van SBO De Wenteltrap in IJsselstein verdedigde in mei dit jaar de eer van de provincie Utrecht in de landelijke voorleesfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Meester Martijn Grootscholten begeleidde Laura en kijkt terug op een waardevolle ervaring. Voor Laura, maar ook voor alle leerlingen van De Wenteltrap.

Voor Laura in de landelijke finale stond, had ze er al een groot aantal wedstrijdrondes opzitten. “De wedstrijd in haar klas, de voorleeswedstrijd met de parallelgroep, de wedstrijd tussen de winnaars van de groepen 7 en 8, de wedstrijd in de bibliotheek met de scholen uit IJsselstein, de provinciale wedstrijd en toen nog de landelijke finale”, somt de leerkracht op. “Ze heeft heel wat doorstaan”, lacht Grootscholten. Hij kijkt terug op een waardevolle ervaring voor zowel Laura, maar ook de andere kinderen in haar klas: “De klas van Laura was er elke keer bij om haar aan te moedigen. Dat we dat als groep hebben beleefd is erg leuk. Bovendien gaf het Laura de kans om zichzelf in het zonnetje te zetten.”
Verhalen zijn leuk en het belang van voorlezen is groot
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die voorgelezen worden beter scoren op school. Daarnaast hebben ze een grotere woordenschat en bovendien zijn ze beter in het verwoorden van emoties. Dat voorlezen en lezen belangrijk zijn, staat ook volgens Grootscholten buiten kijf. “Het laat kinderen zien hoe leuk verhalen zijn. Zeker op een school waar kinderen soms afhaken, omdat ze zelf niet goed kunnen lezen, is voorlezen belangrijk”, volgens Grootscholten. Leesonderwijs staat op De Wenteltrap daarom hoog op de agenda. “Sinds kort werken we samen met de bibliotheek in IJsselstein en hebben we de Bibliotheek op School. Ik merk dat de kinderen daar ook veel plezier aan beleven.”

Zeker op een school waar kinderen soms afhaken, omdat ze zelf niet goed kunnen lezen, is voorlezen belangrijk.

Extra effect
Het feit dat Laura de provinciale wedstrijd won en in de landelijke voorleeswedstijd stond, heeft nog een extra positief effect op de school en haar leerlingen, volgens Grootscholten. “Omdat wij een school voor speciaal basisonderwijs zijn, hebben alle kinderen om verschillende redenen en op verschillende vlakken wat extra hulp nodig. Wij vinden het om die reden belangrijk dat de kinderen weten dat iedereen kwaliteiten heeft. De deelname van Laura aan de verschillende voorleeswedstrijden en finales benadrukt dat.”
Voorleeswedstrijd
Jaarlijks organiseert BiSC – in samenwerking met Stichting Lezen- de provinciale finale van de Voorleeswedstrijd voor de provincie Utrecht. In 2016 deden we dat voor basisscholieren uit groep 7 en 8, brugklasleerlingen en aankomend meesters en juffen die studeren aan de PABO.  In deze drie provinciale finales van de voorleeswedstrijd strijden de deelnemers om de titel ‘provinciale voorleeskampioen. Voor de basisscholen organiseren de regio-en stadsbibliotheken de lokale voorleeswedstrijd tussen de scholen onderling. BiSC neemt dit stokje over bij de provinciale wedstrijden.

Meester Martijn Grootscholten en zijn leerlingen tijdens de provinciale finale van de voorleeswedstrijd.