Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht 2016

Voorwoord

In de provincie Utrecht is stichting BiSC de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI). De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening (Wsob) beschrijft waaraan een POI moet bijdragen. Kort samengevat zijn onze taken: het ondersteunen van het Utrechtse bibliotheeknetwerk, het verzorgen van het interbibliothecair leenverkeer en het participeren in de ontwikkeling van innovaties ten behoeve van lokale openbare bibliotheken.

Het jaaroverzicht biedt uitzicht op effecten van bibliotheekwerk.

Dit jaaroverzicht 2016 gaat in op onze belangrijkste bijdragen als tweedelijnsorganisatie aan het bibliotheekwerk. Het geeft niet alleen inzicht in de resultaten van de activiteiten die we samen met eerstelijnsbibliotheken en andere netwerkpartners hebben uitgevoerd. Ook biedt het jaaroverzicht aan de lezer uitzicht op de effecten van modern bibliotheekwerk. Meer over onze verantwoording en een toelichting op onze cijfers, leest u in het bestuursverslag op onze website.
Woord van dank
Een woord van dank richt ik graag aan:

  • Alle medewerkers bedank ik voor de prettige samenwerking. In meerdere opzichten was het een intensief jaar;
  • De Raad van Toezicht voor het in mij gestelde vertrouwen;
  • Alle netwerkpartners. Zonder de steun van de provincie Utrecht en zonder de medewerking bij de bibliotheken was het niet mogelijk geweest om resultaten gezamenlijk te boeken.

Stapsgewijs hebben we met elkaar vooruitgang geboekt op de weg naar een brede, maatschappelijke bibliotheek met meerwaarde voor een groeiend aantal inwoners van de provincie. Dat geeft het vertrouwen om deze weg met enthousiasme en inzet te vervolgen.
Peter van Eijk
Directeur-bestuurder stichting BiSC