Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2017

Jaaroverzicht 2017

DIGILAB geëvalueerd

In 2017 evalueerden we het project DIGILAB. Doel van dit project is de ontwikkeling van een nieuwe bibliotheekprogrammering rondom digitale vaardigheden. We evalueerden niet alleen de tevredenheid van de deelnemende bibliotheken over het project, maar ook de wijze waarop deelnemers in het project samenwerkten. Uit de resultaten blijkt dat deelnemers tevreden zijn. Met name het contact met collega’s van andere bibliotheken vonden zij van grote waarde.
Het project DIGILAB startte in 2015 met een inventarisatie van behoeften en ambities van bibliotheken op het gebied van nieuwe digitale vaardigheden en technieken. Vervolgens onderzochten we hoe BiSC de bibliotheken hierin kon ondersteunen. Na afweging van verschillende varianten (o.a. marktplaats voor programmering, gezamenlijke inkoop voor programmering) besloten we om budget beschikbaar te stellen aan de bibliotheken voor de ontwikkeling van nieuwe programma’s. Belangrijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op budget, was dat de ontwikkelde materialen herbruikbaar en schaalbaar zijn. Het project leverde een reeks bruikbare proposities op:
• Coffee & Code I & II – Bibliotheek Utrecht
• Makerchallenge – Bibliotheek Veenendaal
• Memory – Bibliotheek Eemland
• Snoertjestraining- Bibliotheek Eemland
• Robots voor Ukkies – Bibliotheek Lek & IJssel
• Teamtraining Visie op mediawijsheid – Idea