Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2017

Jaaroverzicht 2017

ICT-dienstverlening BiSC meer op maat

Vanaf 1 januari 2017 heeft BiSC haar ICT-dienstverlening op een andere manier ingericht. Door de wijze van aanbieden aan te passen, kunnen wij onze dienstverlening beter afstemmen op de wensen van de bibliotheken. Tot en met 2016 leverde de afdeling ICT aan elke bibliotheek dienstverlening op een zelfde serviceniveau. Voor de ene bibliotheek was dit serviceniveau te kostbaar, terwijl juist een andere bibliotheek meer maatwerk verwachtte, waaraan we binnen de bestaande niveaus niet konden voldoen. Om die reden hebben we besloten onze dienstverlening aan te passen. Vanaf 1 januari leveren we per bibliotheekvestiging een service op maat.
De levels die we aanbieden aan vestigingen, kennen we ook voor gebruikers. Deze zijn afgesproken op regiobibliotheekniveau, omdat medewerkers dikwijls op diverse plaatsen werken. Alle overige werkzaamheden worden gezien als maatwerk waarvoor BiSC een offerte zal uitbrengen. De nieuwe dienstverlening heeft als voordeel dat bibliotheken, die weinig maatwerk afnemen en ook volgens een eenvoudig geharmoniseerd tarieven- en leenvoorwaardenstelsel werken, de kosten beperkt kunnen houden. Meer maatwerk en aanvullende modules en tarieven en leenvoorwaarden kosten immers meer. Dit maakt dat de kosten goed tegen de baten afgewogen kunnen worden. BiSC zag 2017 als een overgangsjaar waarin goed gekeken zal worden of deze werkwijze voldoende passend is. Inmiddels heeft begin 2018 een evaluatie plaatsgevonden die overwegend positief uitviel.