Inwoners worden zelfredzaam in de ontmoeting met anderen
Dorpskamer Het Raakvlak in Mijdrecht biedt zelfredzaamheid door ontmoeting

Meedoen in de samenleving en zelfredzaamheid kun je het best stimuleren door mensen elkaar te laten ontmoeten. Om uitdagingen als taalachterstand, werkloosheid of digibetisme het hoofd te bieden is een veilige plek nodig. Het onderling uitwisselen van ervaringen daar is minstens net zo belangrijk als professionele begeleiding door allerlei instanties. Deze overwegingen speelden een rol in de onderscheiding van het project ‘Dorpskamer Het Raakvlak’ in de gemeente Angstel, Vecht en Venen. In een provinciale competitie werd deze ontmoetingsplek in de Bibliotheek uitgeroepen tot de mooiste sociale vernieuwing.

Eigen talent
De Dorpskamer legt de nadruk op het ontdekken van je eigen talenten. Bezoekers moeten zelf actief meedoen of een bijdrage leveren aan elkaars ontwikkeling. Dus geen educatief centrum met docenten of begeleiders maar laagdrempelig van elkaar leren en een netwerk opbouwen. Het gaat daarbij vooral om de onderlinge samenwerking tussen burgers. En natuurlijk ook de samenwerking tussen de verschillende instanties die zich richten op taalvaardigheid, schuldsanering en de verkleining van de digitale kloof of de afstand tot de arbeidsmarkt.
Dorpskamer Het Raakvlak is samenwerking tussen zes verschillende partijen: Zideris, Kwintes, Careyn, Tympaan-De Baat, SeniorWeb en de Bibliotheek AVV.

Fotobijschrift:

In iedere provincie werd de mooiste sociale vernieuwing verkozen en beloond met een Social Sofa