Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2017

Jaaroverzicht 2017

Provinciale Bibliotheekvisie: de onmisbare maatschappelijke voorziening die bibliotheek heet

In het verslagjaar presenteerde gedeputeerde Mariëtte Pennarts haar bibliotheekvisie voor de provincie Utrecht. In ‘Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek’, onderschrijft ze het belang van de bibliotheek.
‘Het is een onmisbare maatschappelijke voorziening in een open en moderne samenleving waar mensen zich verder kunnen ontwikkelen. Het is een waardevrije en daardoor buitengewoon waardevolle plek’, volgens Pennarts.
In de visie signaleert de provincie een positieve ontwikkeling in het provinciale Utrechtse bibliotheekstelsel: ‘Bibliotheken in de provincie hebben een indrukwekkende ontwikkeling ondergaan en vinden elke keer weer manieren om een belangrijke bijdrage te leveren aan de lokale omgeving’. In ‘Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek’ zet de provincie haar visie op het provinciale bibliotheekstelsel voor de komende jaren uiteen. Zo komt er meer ruimte voor BiSC om flexibel in te spelen op de wensen van de verschillende lokale bibliotheken. Ook spreekt de provincie in de visie een voorkeur uit voor grotere, meer robuuste projecten in plaats van een groter aantal kleinere programma’s en projecten.