Meerjarig partnership voor de maatschappelijke bibliotheek
Provincie en Utrechtse bibliotheekorganisaties maken afspraken voor drie jaar

Utrecht blijft het bibliotheekwerk in de provincie ondersteunen door BiSC haar werk op ICT, logistiek en innovatie te laten doen voor de negen bibliotheekorganisaties in de provincie. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts gaf eind januari 2018 haar beschikking af voor het meerjarenprogramma dat in 2017 samen met de bibliotheekorganisaties werd ontwikkeld.

Volgens Peter van Eijk van BiSC mag deze provinciale inzet als een opsteker worden gezien voor het transitieproces naar de maatschappelijke bibliotheek: “We zitten er als BiSC in voor de lange termijn, want de route van klassieke bibliotheek naar maatschappelijke bibliotheek is een meerjaren opgave voor alle betrokken partijen. Met deze beschikking borduurt de provincie consequent door op haar provinciale Cultuurnota en Bibliotheekvisie. “Ook een mooi signaal ook voor gemeenten om hun bibliotheken in de transitie te blijven ondersteunen”, aldus Van Eijk.