Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2018

Mooie activiteit, maar wat kost die en wat levert het op?

Al in 2015 startten VOB en KB een project dat meer inzicht moest geven in de kosten van nieuwe bibliotheekactiviteiten. BiSC nam sinds medio 2016 deel aan de stuurgroep van dit project, waarin een achttal bibliotheken participeerden. Deze bibliotheken verbreedden de focus van alleen kostprijsberekening naar ook het meten van de effecten van door de bibliotheken georganiseerde activiteiten.
De hoofdvragen werden: hoe bereken je de kosten van nieuwe activiteiten en hoe kun je de effecten ervan aantonen aan gemeenten? Daarbij hoorde een nieuwe naam voor het project: Meervoudig verantwoorden.
In de eerste fase van het project zijn twee werkgroepen van bibliotheekmedewerkers met de vragen aan de slag gegaan. Dat resulteerde in een methode voor kostprijsberekening en een methode voor effectmeting. In de tweede fase zijn de methoden in de praktijk getoetst in proefprojecten. BiSC heeft extra geïnvesteerd in effectmeting. Dat heeft een set aan hulpmiddelen voor toepassing van de methode opgeleverd. Daarnaast werd voor bibliotheekmedewerkers een training ontwikkeld voor het zelfstandig uitvoeren van effectmetingen. BiSC zal in de toekomst actieve ondersteuning blijven verlenen aan bibliotheken die aan effectmeting willen doen. Maar ook gemeenten zelf blijken steeds meer belangstelling te krijgen voor toepassing van de methode bij het ontwikkelen en uitvragen van activiteiten.