Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2018

Kennisdeling en samenwerking voor specialisten

In 2018 hebben drie bijeenkomsten van het Platform Basisvaardigheden Utrecht plaatsgevonden. In de platformbijeenkomsten werden onderwerpen zoals Taalhuizen, Digitaalhuizen, het Convenant belastingdienst, Opleidingen van medewerkers in kader van Basisvaardigheden, subsidiemogelijkheden en landelijk ontwikkelingen besproken en met elkaar gedeeld. Daarbij ging het voornamelijk om het uitwisselen van ervaringen en kennis.

Hiervoor werd ook de samenwerking gezocht met Stichting Lezen & Schrijven. De deelnemers van de bibliotheken hebben deze bijeenkomsten gewaardeerd met gemiddeld een 8.
De activiteiten ten behoeve van Basisvaardigheden hebben bijgedragen aan het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid van burgers in de provincie.
Daarnaast heeft BiSC geholpen bij de organisatie van de Kennisdelingsdag ‘Verbinding curatie en preventie’ en de Landelijke dag basisvaardigheden. Alle Utrechtse bibliotheken hebben hieraan deelgenomen. Beide dagen zijn landelijk geëvalueerd en gewaardeerd met een 8.
Ook heeft er een werkbijeenkomst ‘De cyclus van laaggeletterdheid doorbreken’ plaatsgevonden. Er waren deelnemers aanwezig van acht bibliotheken en deze bijeenkomst werd door de deelnemers met een 7 gewaardeerd. Omdat er op dat gebied al veel initiatieven waren, werd het als lastig ervaren om ervaringen uit te wisselen. Ook omdat bibliotheken er op verschillende manieren mee bezig waren en in verschillende fasen van de uitwerking zaten. Ten slotte werd door BiSC in dit verband op landelijk niveau deelgenomen aan veel initiatieven en opleidingsmogelijkheden rond de Bibliotheek op School (basis- en voortgezet onderwijs) en Boekstart (kinderopvang).