Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2018

BiSC sluit contract met OCLC

Op de OCLC conferentie in Edinburgh heeft BiSC de samenwerking met OCLC verlengd door het sluiten van een contract voor het hosten van het bibliotheekautomatiseringssysteem Bicat Wise. Daarmee draait deze toepassing in het datacentrum van OCLC en zorgt OCLC voor alle zaken betreffende inrichting en beheer van de technische infrastructuur en software. Hierdoor kan BiSC zich nog verder toeleggen op het functioneel beheer en de ondersteuning van het gebruik van deze toepassing bij de bibliotheken.

Ook Cubiss bracht het technisch beheer van haar bibliotheekautomatiseringssysteem onder bij OCLC en kiest dus voor dezelfde lijn. Dat maakte mogelijk dat BiSC en Cubiss vanaf 2018 inhoudelijk nauwer samen konden werken in het ondersteunen van bibliotheken. Waardoor schaalgrootte en bundeling van kennis ontstaan. Zolang het nationale onderzoek naar een collectief landelijk bibliotheek systeem nog niet is afgerond, is dit het beleid van BiSC en Cubiss.
De overeenkomst met OCLC biedt ook de mogelijkheid om samen met bibliotheken te werken aan de integratie van deze nu nog drie aparte systemen in Utrecht, Brabant en Limburg. Dit leidt tot vereenvoudiging van het beheer en daarmee tot lagere kosten.