Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2018

Meer interactie met de Koninklijke Bibliotheek

Uit onderzoek en literatuur is bekend dat innovatie voor alles mensenwerk is. Met andere woorden, de kwaliteit van innovatie wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van interactie. Om die reden hebben we bij BiSC ook in 2018 geïnvesteerd in meer interactie met vertegenwoordigers van de Koninklijke Bibliotheek (KB), onze wettelijke netwerkpartner.

Zo heeft bijvoorbeeld een aantal gesprekken plaatsgevonden met de accountmanager van de KB voor de provincie Utrecht. Om vast te stellen welke ambities van Utrechtse bibliotheken vanuit een samenwerking tussen BISC en KB gerealiseerd kunnen worden. Leidraad hierbij was het beleidsplan van de KB dat nog van kracht was tot eind 2018. Tijdens de gesprekken is aandacht geschonken aan de Utrechtse CRM-strategie, ontwikkeling van het Collectief Landelijk Bibliotheek Systeem (CLBS) en de vindbaarheid van e-content.
Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de accountmanager van de KB deelgenomen aan het Provinciaal Directeuren Overleg in juni 2018. Dit heeft aanmerkelijk bijgedragen aan een dieper inzicht in de rol en de beleidsspeerpunten van de KB, van de bibliotheken en de mogelijke verbeterpunten in de samenwerking.