Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2018

Bibliotheekautomatisering in Brabant, Utrecht en Limburg

In periode april- juli 2018 is de gemeenschappelijke bibliotheekapplicatie (BicatWise) van een eigen BiSC infrastructuur naar de private cloud van de leverancier (OCLC/HKA) gemigreerd. Het project was een noodzakelijke eerste stap in de richting van een grootschaliger Hosted Wise-platform voor de provincies Utrecht, Brabant en Limburg. BiSC werkt hierbij samen met Cubiss, de POI van Brabant en Limburg.
Alle Utrechtse Bibliotheken hebben deelgenomen aan het project en de migratie is zonder problemen verlopen. Inmiddels is de dienstverlening op bibliotheekautomatisering in dat ene platform Hosted Wise Midden-Zuid per 1 april 2019 gebundeld. Dit platform gaat over de integratie en standaardisatie van drie provinciale Wise-systemen in genoemde provincies. Zo werd in 2018 dus de basis gelegd voor een samenwerking voor 24 bibliotheekorganisaties in drie provincies, die alle voor de benodigde software gebruik maken van leverancier OCLC.