Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2018

Migratie

In het verslagjaar vond de migratie plaats van een bibliotheeksysteem in eigen beheer naar een Hosted Wise platform. Deze stap naar een hoger niveau van ICT-beveiliging en bedrijfszekerheid heeft ertoe geleid dat ook Bibliotheek De Tweede Verdieping (Nieuwegein) besloot om deze dienstverlening via BiSC af te nemen, met als resultaat dat nu alle Utrechtse bibliotheken aangesloten zijn op het Hosted Wise platform. Ook op het gebied van kantoorautomatisering werd een start gemaakt met een migratie naar de cloud met Office 365. Dit zal leiden tot een hogere beschikbaarheid van de dienst en lagere beheerkosten.