2019, het jaar van de digitale Inclusie

Het programma de Bibliotheek en Basisvaardigheden 2016-2018 werd in 2019 voortgezet in het traject Digitale Inclusie. Het traject omvat drie verschillende regelingen: de Digitale Inclusie – ondersteuning voor kwetsbare burgers, samenwerking met de Belastingdienst en Logius.  

Digitale Inclusie
Het programma Digitale Inclusie richt zich op het intensiveren van de deelname aan het cursusaanbod voor niet-digivaardige burgers en het ontwikkelen van informatiepunten in de Bibliotheek waar burgers terechtkunnen voor eerstelijns-informatievoorziening over de (digitale) overheid. Voor dit laatste onderdeel startte in 2019 een pilot met vijftien Kopgroep-bibliotheken.

Volgens het convenant  voor de periode 2019-2022 werd de samenwerking tussen de Bibliotheken en de Belastingdienst voortgezet. Dit was goed nieuws want n de nieuwe afspraken kon de dienstverlening, die de lokale bibliotheken met veel inspanning hebben opgebouwd, worden gecontinueerd. ?

Logius is de beheerder van DigiD. In 2019 werden pilots uitgevoerd om te kijken hoe burgers in het gebruik van DigiD het beste ondersteund kunnen worden.