Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2019

Jaaroverzicht 2019

2019, het jaar van de digitale Inclusie

Het programma de Bibliotheek en Basisvaardigheden 2016-2018 werd in 2019 voortgezet in het traject Digitale Inclusie. Het traject omvat drie verschillende regelingen: de Digitale Inclusie – ondersteuning voor kwetsbare burgers, samenwerking met de Belastingdienst en Logius.  
Digitale Inclusie
Het programma Digitale Inclusie richt zich op het intensiveren van de deelname aan het cursusaanbod voor niet-digivaardige burgers en het ontwikkelen van informatiepunten in de Bibliotheek waar burgers terechtkunnen voor eerstelijns-informatievoorziening over de (digitale) overheid. Voor dit laatste onderdeel startte in 2019 een pilot met vijftien Kopgroep-bibliotheken.
Volgens het convenant  voor de periode 2019-2022 werd de samenwerking tussen de Bibliotheken en de Belastingdienst voortgezet. Dit was goed nieuws want n de nieuwe afspraken kon de dienstverlening, die de lokale bibliotheken met veel inspanning hebben opgebouwd, worden gecontinueerd. ?
Logius is de beheerder van DigiD. In 2019 werden pilots uitgevoerd om te kijken hoe burgers in het gebruik van DigiD het beste ondersteund kunnen worden.