Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2019

Jaaroverzicht 2019

Groei in publieksbereik vraagt samenwerken en segmenteren

De transitie van bibliotheken naar een omvattender aanbod van diensten kent drie dimensies, zo hield BiSC-innovatiemanager Stefan de Bruin in november publiek in de bossen van Garderen voor: technologie, relatiebeheer en innovatie. Op al deze fronten ondersteunen BiSC en Cubiss de bibliotheken. Het doel van het seminar ‘Publieksgericht werken in de maatschappelijke bibliotheek’ was om de samenhang in deze dimensies te schetsen. Maar ook om te laten zien dat beide POI’s de technologie voor CRM en een gerichte aanpak voor klantrelatiebeheer klaar hebben staan.
De stijgende lijn in bibliotheekbezoek is niet alleen een pleister op de wonde van afnemende ledenaantallen. Het is onze dure plicht om de uiteenlopende bezoekers beter te leren kennen en bedienen, stelde moderator van dienst Peter van Eijk
Vlaamse visie
Niet de minsten werden in stelling gebracht om het belang van ‘customer relations’ en hoogwaardige digitale toegang tot (nieuw) dienstenaanbod te illustreren met voorbeelden uit de praktijk. Wim D’haeyer – manager partnernetwerk van  Publiq in België  – bond ons op het hart niet van vooronderstellingen uit te gaan bij het leren kennen van je doelgroepen. Zeker wanneer dat de ‘netnieters’ met een hoge participatiedrempel zijn. En zoek een gemeenschappelijke noemer.
Want grote kans dat wie participeert in sport ook is geïnteresseerd in het culturele uit-aanbod. En zodra je via je instrumentarium voor klantrelatiebeheer de doelgroepen enigszins in het vizier krijgt, denk dan ook eens aan grootoudercommunicatie. Mooi, die verbeeldende breinverrijkers van deze Vlaamse communicatieprofessional.
SURFing
Daar deed de Nederlander Erik Fledderus niet voor onder overigens. Erik was  directeur van SURF, zeg maar de plek waar internet in Nederland tot wasdom is gekomen en waar ook nog een behoorlijke bijdrage aan roaming in Europa is geleverd. Eduroam van SURF vormde de inspiratie voor Biebroam van BiSC en daarover kwam Erik al snel tot de kern: meer nog dan over technologie gaat het regelen van gemeenschappelijke internettoegang over samenwerken en dus over vertrouwen. En waarom dan die samenwerking? Omdat de doelgroepen zich bewegen over de grenzen van je organisatie heen! Zo heb je ze. En zo zijn ze elders. Maar daarom hoef je de verbinding nog niet te verbreken.