Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2019

Jaaroverzicht 2019

Platform Midden-Zuid voor samenwerking op bibliotheekautomatisering

BiSC en Cubiss bundelen in 2019 de dienstverlening op bibliotheekautomatisering (BA) in één ‘platform Hosted Wise Midden-Zuid’.  Dit platform gaat over de integratie en standaardisatie van drie provinciale Wise-systemen in Brabant, Limburg en Utrecht. Hierdoor ontstaat een samenwerking voor alle  bibliotheekorganisaties in drie provincies, die voor de benodigde software gebruik maken van OCLC.
BiSC neemt al vele jaren de bibliotheekautomatisering in de provincie Utrecht voor haar rekening. De uitvoering van de integratie en de dienstverlening voor Platform Midden-Zuid werd door Cubiss ook in handen van BiSC gelegd.
Deze bundeling levert schaal- en efficiencyvoordelen op, waarbij de continuïteit van het functioneel beheer beter wordt geborgd. Deze voordelen komen ten goede aan alle betrokken bibliotheken.
Uiteraard houdt het Platform Midden-Zuid rekening met een eventuele overgang naar een landelijke samenwerking. Sterker nog, deze ontwikkeling kan daar desgewenst aan bijdragen. Maar voor vooralsnog willen beide POI’s de voordelen van samenwerking binnen Utrecht, Brabant en Limburg optimaal benutten.