Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzichten

Jaaroverzichten

Jaaroverzicht

Jaarrekening

Jaaroverzicht

Jaarrekening

De achtbaan die corona heet

De achtbaan die corona heet

Woord van het jaar van 2020 is anderhalvemetersamenleving. Een term waar weinig op af te dingen valt. Alhoewel, als je het BiSC had gevraagd, hadden we zeker nog wel wat ideeën aan weten te dragen. Iets met corona en afschalen, aanpassen en versneld innoveren. Al met al heeft de coronacrisis de dienstverlening en bedrijfsvoering bij de bibliotheken en ook bij BiSC stevig onder druk gezet.

Lees meer
CRM en de bibliotheek – een waardevolle match!

CRM en de bibliotheek – een waardevolle match!

Als je de marketingboeken naslaat op de definitie van Customer Relationship Management, dan kom je ongeveer uit op ‘het structureel en systematisch toepassen van een strategie, gericht op het actief onderhouden en het optimaliseren van klantrelaties’. Maar past CRM eigenlijk wel bij een bibliotheek? Het antwoord luidt volmondig ‘ja’!

Lees meer
Interprovinciaal bibliotheeksysteem Midden-Zuid een feit

Interprovinciaal bibliotheeksysteem Midden-Zuid een feit

BiSC en Cubiss hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de realisatie van het hostedWise-platform Midden-Zuid. Een bundeling van de verschillende systemen van Utrecht, Limburg en Brabant tot één hostedWise bibliotheeksysteem. In 2019 migreerden de Utrechtse bibliotheken naar dit nieuwe platform. In 2020 sloten de Limburgse en Brabantse bibliotheken succesvol aan. En dus kunnen we sinds 2020 met recht spreken van één interproviciaal bibliotheeksysteem Midden-Zuid.

Lees meer
Naar een informatiesysteem voor Taalhuizen

Naar een informatiesysteem voor Taalhuizen

Het (digi)Taalhuis, dé plek in je stad of dorp waar lokale organisaties samenwerken om mensen te helpen met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Vaak in een bibliotheek, maar ook in bijvoorbeeld een ziekenhuis of een gemeentelijk loket. BiSC definieerde op basis van de behoefte van meerdere bibliotheken in Utrecht een project om te komen tot een geschikt informatiesysteem voor Taalhuizen. Op basis van een aparte projectaanvraag startte in augustus 2020 uiteindelijk het project Taalhuis applicatie. Samen met een aantal Utrechtse bibliotheken.

Lees meer
‘Voor jong en altijd’: nieuw provinciaal beleid

‘Voor jong en altijd’: nieuw provinciaal beleid

De provincie Utrecht heeft in 2020 haar nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma ‘Voor jong en altijd’ vastgesteld. “Door jong kennis te maken met cultuur en erfgoed kan je er altijd van genieten’’, aldus gedeputeerde Van Muilekom in het voorwoord. In dit programma, dat loopt vanaf 2021, neemt het Utrechtse bibliotheeknetwerk een belangrijke plaats in. BiSC schreef het uitvoeringsplan voor de provincie: “Bibliotheken faciliteren: het uitvoeringsplan voor het Utrechts bibliotheeknetwerk 2021-2024”. 

Lees meer
Uitdagingen voor Educatie

Uitdagingen voor Educatie

De Provincie bouwt de komende jaren verder aan de maatschappelijke bibliotheek als een laagdrempelige basisvoorziening. Met een duidelijke plek voor de bibliotheek op het gebied van educatie en inclusie. En met een stimulerende en faciliterende rol voor BiSC hierin.

Lees meer
Het 0 Euro lidmaatschap. Met de ‘R’ van relevantie.

Het 0 Euro lidmaatschap. Met de ‘R’ van relevantie.

Eén van de projecten uit het provinciale programma 2018-2020 van BiSC is de implementatie van het ‘0 Euro lidmaatschap’ bij de Utrechtse Bibliotheken. Een innovatieproject waarin de bibliotheekgebruiker, behoeften, meerwaarde, samenwerking en technologie samenkomen. Er zijn in 2020 mooie resultaten behaald. Ook hebben we veel geleerd. En bijgesteld. Het sleutelwoord in dit project ? Relevantie!

Lees meer
De Bibliotheekverrijker: verdieping door verrijken van online content

De Bibliotheekverrijker: verdieping door verrijken van online content

Als er één (werk)woord van toepassing is op de bibliotheek, dan is het wel Verrijken. En Innoveren niet te vergeten. Maar hoe pak je dat samen, verrijken en innoveren? Hét recept hiervoor bestaat waarschijnlijk niet. Wat we wel weten is dat innovatie gedreven wordt door externe én interne factoren. Denk bij dit laatste aan passie; een idee. En een idee hadden we…!

Lees meer
ICT as (un)usual, ‘CoronaWise’…

ICT as (un)usual, ‘CoronaWise’…

Samen met de Utrechtse bibliotheken werkt BiSC aan educatie en basisvaardigheden van inwoners, actief burgerschap, en (bibliotheek)innovatie. Vanuit de basistaak ‘provinciaal ICT-beheer en ontwikkelingstaken’ draagt het functioneel beheer-team van BiSC bij aan een stevig fundament onder de dienstverlening aan de burger en het bibliotheeknetwerk. Acht van de negen Utrechtse bibliotheken hebben het functioneel beheer van het Wise-bibliotheeksysteem uitbesteed aan BiSC.

Lees meer