Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2020

Jaaroverzicht 2020

Feiten en cijfers – bibliotheekleden en uitleningen in 2020

We geven een overzicht van de belangrijkste cijfers over geheel 2020. Het gaat over de Utrechtse regiobibliotheken die in 2020 ondersteund door BiSC gebruik maakten van het hostedWise-platform Midden-Zuid (8 van de 9 bibliotheekorganisaties).

Ledenaantallen
Het aantal actieve leden van de lokale BiSC bibliotheekvestigingen eind 2020232.145.
Onder deze 232.145 bibliotheekleden vallen:

  • 146.630 jeugdleden (2019: 154.117);
  • 85.515 betalende leden (in 2019: 87.336);
  • 37.055 nieuwe leden in 2020 (waarvan 24.803 nieuwe jeugdleden; In 2019: 51.085 nieuwe leden, waarvan 22.561 jeugdleden).

Uitleningen (fysiek), reserveringen en transportbewegingen
Totaal aantal uitleningen (1e uitleningen + verlengingen; fysiek materiaal) over 2020: 6.182.317 (over 2019 waren dat 7.542.170 uitleningen).

Het aantal reserveringen over 2020 betrof 524.584 stuks (het aantal in 2020 gereserveerde exemplaren betrof 576.465 stuks; daarvan is 91% ook daadwerkelijk door de klant geleend, resulterend in dit reserveringsgetal van 524.584 stuks. Over 2019 zijn er 636.198 reserveringen geteld binnen de provincie Utrecht die ook daadwerkelijk tot een uitlening geleid hebben, op een totaal aantal reserveringen van 698.312 stuks, in 2019).

Uitgesplitst naar verschillende transportbewegingen van items/materialen:

  • Het totaal aantal transportbewegingen van leenmaterialen tussen de BiSC-vestigingen betrof in 2020: 1.390.613 (over 2019 waren dat er 1.682.294);
  • Het merendeel van de transporten waren het gevolg van reserveringen. Daarnaast werden veel materialen (ca. 400.000 exemplaren) getransporteerd als gevolg van provinciale en regionale collecties.

Cijfers geleende e-books: 463.637 (in 2019 waren dat er nog 307.763).