Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2020

Jaaroverzicht 2020

Het 0 Euro lidmaatschap. Met de ‘R’ van relevantie.

Eén van de projecten uit provinciale programma 2018-2020 van BiSC is de implementatie van het ‘0 Euro lidmaatschap’ bij de Utrechtse Bibliotheken. Een innovatieproject waarin de bibliotheekgebruiker, behoeften, meerwaarde, samenwerking en technologie samenkomen. Er zijn in 2020 mooie resultaten behaald. Ook hebben we veel geleerd. En bijgesteld. Het sleutelwoord in dit project ? Relevantie!

Op naar het 0 Euro lidmaatschap, of…?
Twee belangrijke uitgangspunten in dit Utrechtse project zijn de transitie van de ‘Klassieke Bibliotheek’ naar de ‘Maatschappelijke (educatieve) Bibliotheek’ en de groei van de ‘verblijfsfunctie’. Interessante inzichten zijn verkregen uit onderzoeken die in 2019 bij een aantal Utrechtse bibliothekenzijn uitgevoerd. Daaruit blijkt dat bezoekers die voor programmering of verblijf naar de bibliotheek komen, niet op voorhand geïnteresseerd zijn in lenen van materialen. Dat ‘gratis lenen’ voor hen niet het motief is. Maar wat is dat wel hun motief? En hoe relevant is dan eigenlijk het 0 Euro lidmaatschap voor hen?

Beantwoording van deze onderzoekvraag betekende al snel een belangrijke aanscherping in het project. Want duidelijk werd wel dat één enkele 0 Euro lidmaatschap-propositie niet afdoende is.

Dat er meerdere proposities nodig waren, voor iedere Utrechtse Bibliotheek, gericht op (een) specifieke doelgroep(en). Dit vanuit twee concepten: Bieb Werkt (aanvankelijk ‘Bieb Basis’); een propositie gericht op concrete voordelen voor de doelgroep binnen het lidmaatschap. En Bieb Prikkelt; een propositie gericht op promotie van een specifiek deel van de programmering, gekoppeld aan een thema. Hier is nog een derde bijgekomen: Bieb Verbindt.
Ontwikkeldoel voor 2020 was om te leren hoe je deze proposities opbouwt en communiceert, zodanig dat deze aantrekkelijk genoeg zijn voor (anonieme) bezoekers en deelnemers om zich te registreren met naam, emailadres en profielgegevens (interesses, behoeften). Het gewenste resultaat: uitgewerkte proposities met bijbehorende technische componenten, geautomatiseerde follow-up-campagnes en geïnstrueerd personeel.

In praktijk
Tot dusverre over de conceptontwikkeling. Maar hoe gaat dit werken in de praktijk? Antwoord op deze vraag gaf de pilot bij Bibliotheek Eemland. Een belangrijke toevoeging aan de propositie voor Bibliotheek Eemland was ‘werkplekreservering’. Op basis van input van Bibliotheek Eemland en Bibliotheek Utrecht is hiervoor binnen het Smart Marketing Platform een specifieke module aangemaakt. En eind 2020 was het zover voor Bibliotheek Eemland: Bieb Werkt ging live! Het eerste 0 euro lidmaatschap in de provincie Utrecht en – in deze vorm – in de hele branche.

Én: na vier weken was er gelijk een tastbaar succes te melden, namelijk een ‘score’ van meer dan 700 Bieb Werkt-leden! Een goeie indicatie dat deze aanpak een positief effect heeft op ledengroei.
Wil je meer weten over de ervaringen? Joris Haanstra, manager Publieksdienstverlening van de Bibliotheek Eemland, vertelt u uit de eerste hand over hun beweegredenen en ervaringen tot nu toe. Dit interview is opgenomen tijdens het online seminar van Cubiss over alternatieve lidmaatschaps- en abonnementsvormen.

Behalve bij Bibliotheek Eemland startte ook Bibliotheek Venlo een nul-euro-pilot. Samen met het CRM-team van BiSC is ingezet op het opbouwen van een relatie met de vele ‘onbekende’ studenten die regelmatig de bibliotheek bezoeken, maar geen lid zijn.