Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2020

Jaaroverzicht 2020

ICT as (un)usual, ‘CoronaWise’…

Samen met de Utrechtse bibliotheken werkt BiSC aan educatie en basisvaardigheden van inwoners, actief burgerschap, en (bibliotheek)innovatie. Vanuit de basistaak ‘provinciaal ICT-beheer en ontwikkelingstaken’ draagt het functioneel beheer-team van BiSC bij aan een stevig fundament onder de dienstverlening aan de burger en het bibliotheeknetwerk. Acht van de negen Utrechtse bibliotheken hebben het functioneel beheer van het Wise-bibliotheeksysteem uitbesteed aan BiSC.

(Extra) werk aan de winkel
De gevolgen van corona op de ICT-activiteiten van BiSC waren aanzienlijk. Het betekende volop extra werk aan de winkel voor de hoeders van bibliotheekautomatisering en technisch beheer. Want je wilt als lid natuurlijk geen ‘te laat-bericht’ of boete ontvangen, omdat je vanwege sluiting geen materialen kunt terugbrengen. Snelle aanpassing van de parameters in BicatWise door de collega’s van functioneel beheer heeft ervoor gezorgd dat dit alles in goede banen is geleid. Daarnaast vroeg het stopzetten van het onderlinge en landelijke leenverkeer om de nodige aanpassingen en extra communicatie-inspanningen.

Overleggen, afstemmen. Én overleggen!
En dan de afstemming intern. Ook die ging rap over een andere boeg. Zo hielden de functioneel beheerders dagelijks een intern online overleg. Over lopende Wise-zaken, over de aanpassingen, de communicatie, over het afronden en de nazorg van de migratie in Limburg naar Midden Zuid, het oppakken van openstaande calls en het voorbereiden van de migratie in de Noord-Brabant.

Ook voor het team Technisch beheer/Servicedesk werd een dagelijks online overleg ingelast. Voor de afstemming van lopende zaken, om nog openstaande calls zoveel als mogelijk af te handelen en ook werd het beheer in nauw overleg met de bibliotheken voortgezet. Verder was het preventief onderhoud op de servers een mooie klus om in deze periode uit te voeren.

Nieuwe dienstencatalogi en SLA voor BiSC-dienstverlening
Met het in gebruik nemen van het Platform Midden-Zuid, was het tevens tijd om de dienstencatalogus voor Hosted Wise te herzien. Deze herziene versie is gemaakt, aangereikt en ook de service level agreement is aangepast. Zodat we hosted- en cloud-dienstverlening kunnen bieden, zoals je die van BiSC mag verwachten.