Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2020

Jaaroverzicht 2020

Interprovinciaal bibliotheeksysteem Midden-Zuid een feit

BiSC en Cubiss hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de realisatie van het hostedWise-platform Midden-Zuid. Een bundeling van de verschillende systemen van Utrecht, Limburg en Brabant tot één hostedWise bibliotheeksysteem. In 2019 migreerden de Utrechtse bibliotheken naar dit nieuwe platform. In 2020 sloten de Limburgse en Brabantse bibliotheken succesvol aan. En dus kunnen we sinds 2020 met recht spreken van één interproviciaal bibliotheeksysteem Midden-Zuid. En het werkt!

Bundeling expertise, standaardisatie en efficiency
Het Wise-bibliotheeksysteem bevat veel functionaliteit en vraagt veel expertise. Het idee achter deze samenwerking tussen provincies is om deze kennis te bundelen. Zodat je niet alleen efficiënter kunt werken maar ook nieuwe ontwikkelingen sneller kunt oppikken en toepassen. Daarnaast kent hostedWise een staffelstructuur in de licentiekosten, die voordeliger uitpakt bij meer gebruikers en een groter werkgebied. Bovendien is het onderhoud efficiënter omdat we bijvoorbeeld in plaats van drie maar één catalogus hoeven te onderhouden.

Succesvolle migratie afgerond
In 2019 al zijn de Utrechtse bibliotheken succesvol gemigreerd naar het nieuwe platform. In februari 2020 was het de beurt aan de Limburgse bibliotheken (Maastricht, SCHUNCK, Nuth, Brunssum, Kerkrade, Meerssen, Gulpen-Wittem, Peel en Maas, Heuvelland en Venray-Horst) en half november sloot ook Bibliotheek Venlo aan. In juni gingen bestaande opdrachtgevers uit Brabant over op het platform en in oktober haakten ook de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) nog aan. Prachtige resultaten – mijlpalen – want hiermee was het gedroomde Platform Midden-Zuid een feit!

En het werkt!
Het is in 2020 zeker niet bij het migreren gebleven. Zo is er ook werk gemaakt van verdere harmonisatie van werkprocessen binnen het platform, terwijl er bovendien een nieuwe dienstencatalogus en aangepaste SLA’s zijn gerealiseerd. Tegelijkertijd diende corona zich aan. Zo vroeg de lockdown om de nodige generieke aanpassingen, zoals uiterste inleverdata en het versturen van herinneringsberichten; wijzigingen die na de lockdown natuurlijk weer zijn teruggedraaid. En gelijk werd hiermee ook het voordeel van één gezamenlijk platform helder: de aanpassingen konden centraal op één plek worden doorgevoerd. Het heeft in dit geval (versneld) laten zien dat één collectief bibliotheeksysteem ook in de praktijk logisch en relevant blijkt te zijn. Dus ja: het werkt!

Blijft het hier bij?
BiSC is al jaren een groot voorstander en ook pleitbezorger van één systeem voor heel Nederland. We zien immers dat het succesvol is in Midden-Zuid. Maar dat één landelijk systeem wenselijk is, wil nog niet zeggen dat het ook meteen mogelijk is…