Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2020

Jaaroverzicht 2020

Naar een informatiesysteem voor Taalhuizen

Het (digi)Taalhuis, dé plek in je stad of dorp waar lokale organisaties samenwerken om mensen te helpen met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Vaak in een bibliotheek, maar ook in bijvoorbeeld een ziekenhuis of een gemeentelijk loket. Verwijzers weten de Taalhuizen steeds beter te vinden, het aantal deelnemers stijgt en er komen meer leertrajecten. Terwijl de omvang en complexiteit toenemen, wordt door financiers steeds meer informatie gevraagd van de Taalhuizen. BiSC definieerde op basis van de behoefte van meerdere bibliotheken in Utrecht een project om te komen tot een geschikt informatiesysteem voor Taalhuizen. Op basis van een aparte projectaanvraag startte in augustus 2020 uiteindelijk het project Taalhuis applicatie.

Samen met een aantal Utrechtse bibliotheken.
Omdat de activiteiten van Taalhuizen zich uitstrekken over meerdere organisaties was een belangrijke ontwerpeis dat het systeem gebruikt kan worden door meerdere organisaties die samenwerken in Taalhuizen. Gewenste resultaten waren onder meer: een informatiesysteem ter ondersteuning van het werk van Taalhuizen Coördinatoren, medewerkers en vrijwilligers van de Taalhuizen in Utrecht. Een systeem dat hen gaat helpen bij het vastleggen en voor collega’s beschikbaar maken van informatie uit de intake, het vastleggen van de leervragen, het vastleggen van leerresultaten en ook overdracht aan collega’s die (delen van) het leertraject gaan uitvoeren.

Er zijn in 2020 betekenisvolle stappen gezet in de richting van zo’n gezamenlijk informatiesysteem. Er is een werkgroep gevormd die de eisen en wensen hebben opgesteld – dit in de vorm van zogeheten ‘’user story’s’’. Die waren een belangrijke leidraad bij het proces van leveranciersselectie. Na het kiezen van de hoofdleverancier en nog een leverancier voor een deelopdracht, is eind 2020 gestart met de bouw van het systeem.

Certificering- én AVG-proof
Duidelijk bij de ontwikkeling van het informatiesysteem werd het belang van voldoen aan de norm Resultaat en Maatschappelijk Effect binnen het Certificeringkader Taalhuizen. Dit is getoetst bij het De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal. Dit betekent dat bibliotheken die de Taalhuisapplicatie gebruiken, een belangrijke stap hebben gezet richting certificering van hun Taalhuis. Dat is natuurlijk een mooi bijkomend voordeel!

En als we dan toch bezig zijn: dit alles uiteraard ook nog eens met inachtneming van de AVG-richtlijnen. Naar verwachting komt het Taalhuis OndersteuningsPakket (kortweg: TOP) medio 2021 gereed voor toepassing in de praktijk.