Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2020

Jaaroverzicht 2020

Uitdagingen voor Educatie

Bibliotheken zijn een ontmoetingsplek voor alle inwoners en een plek waar mensen boeken lenen, maar zich ook op andere terreinen kunnen ontwikkelen.” Zo staat te lezen in het provinciale cultuur- en erfgoedprogramma ‘Voor Jong & Altijd’. De Provincie bouwt de komende jaren verder aan de maatschappelijke bibliotheek als een laagdrempelige basisvoorziening. Met een duidelijke plek voor de bibliotheek op het gebied van educatie en inclusie. En met een stimulerende en faciliterende rol voor BiSC hierin.

BiSC pakt deze rol vol overgave op. In 2020 zijn we ook in dit verband nog intensiever gaan samenwerken met Cubiss. Zo is een senior adviseur educatie en basisvaardigheden onze gelederen komen versterken, die meteen voortvarend aan de slag is gegaan met het voeren van gesprekken met vertegenwoordigers van alle Utrechtse bibliotheekorganisaties. Dit bood het Provinciaal Directeur Overleg in december 2020 interessante activiteiten voor het programma van 2021.

En er waren volop educatieactiviteiten in 2020. We organiseerden een workshop voor educatiespecialisten en managers. Met zeventien deelnemers uit alle Utrechtse bibliotheken inventariseerden we de knelpunten op jeugd en onderwijs. Verankering van educatie binnen de eigen organisatie met voldoende personeel en uren én samenwerken met koepelorganisaties in het onderwijs kwamen als speerpunten naar voren.

Uit onderzoek onder leerlingen en docenten van het Revius Lyceum (Doorn) en vertegenwoordigers van universiteit en hogeschool, blijkt dat veel jongeren moeite hebben met het formuleren van een goede zoekvraag, dat het vaak ontbreekt aan een zoekstrategie en ook dat veel leerlingen en studenten moeite hebben met het beoordelen van juiste bronnen. Voldoende reden voor de Bibliotheek Z-O-U-T, het Revius Lyceum en BiSC om hier samen iets aan te doen.

Met het project informatievaardigheden voortgezet onderwijs is gewerkt aan een lespakket dat de kwaliteit van profielwerkstukken van havoleerlingen kan verbeteren. We ontdekten Brainy, een online tool voor het primair onderwijs. Brainy helpt leerlingen informatie te onderzoeken, verwerken en presenteren. Deze tool is verder doorontwikkeld en is concreet inzetbaar bij het maken van profielwerkstukken in het alle Utrechtse scholen in het voortgezet onderwijs.

Lessen voor leesspecialisten voor samenwerken met scholen
Hervorming van het leesonderwijs en de samenwerking met bibliotheken is van groot belang maar het gevoel voor urgentie is nog niet op alle scholen aanwezig. Hoe daarmee om te gaan legden Cubiss en BiSC voor aan taalexpert Joanneke Prenger van SLO. Lees hier over haar bevindingen.

Webinars, online onderzoeksmiddag en werkatelier
En we boden volop inspiratie in 2020, online uiteraard…. Zoals het webinar Hoe bouw je met jongeren een succesvolle community?, over de vraag hoe we de groep jongeren kunnen aantrekken. We hadden de Online onderzoeksmiddag: Mediawijsheid voor 8-14 jaar, over onder meer de zeven zoekstappen. En het Werkatelier over het jonge kind: Klein beginnen, groot(s) aanpakken.