Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2020

Jaaroverzicht 2020

‘Voor jong en altijd’: nieuw provinciaal beleid

De provincie Utrecht heeft in 2020 haar nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma ‘Voor jong en altijd’ vastgesteld. “Door jong kennis te maken met cultuur en erfgoed kan je er altijd van genieten’’, aldus gedeputeerde Van Muilekom in het voorwoord. In dit programma, dat loopt vanaf 2021, neemt het Utrechtse bibliotheeknetwerk een belangrijke plaats in. BiSC schreef het uitvoeringsplan voor de provincie: “Bibliotheken faciliteren: het uitvoeringsplan voor het Utrechts bibliotheeknetwerk 2021-2024”.

Het hart
Bibliotheken vormen in de optiek van het provinciebestuur “het hart van de samenleving: een ontmoetingsplek voor alle inwoners, ongeacht leeftijd, sociale klasse, inkomen en achtergrond’’. Daarom wil het bestuur verder bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek: een laagdrempelige basisvoorziening voor alle inwoners van de provincie.

Schakel
Ook op dit beleidsterrein is de provincie de schakel tussen gemeenten en het Rijk. Zij faciliteert het bibliotheeknetwerk op grond van haar taken uit de bibliotheekwet en haar eigen beleid. Als partnerorganisatie van de provincie neemt BiSC ook voor de periode vanaf ’21 de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid. Het uitvoeringsplan is opgesteld in nauw overleg met diverse vertegenwoordigers van de Utrechtse bibliotheekorganisaties.

Kern van het uitvoeringsplan: de dienstverlening van het Utrechts bibliotheeknetwerk heeft impact door het creëren van positieve veranderingen in de provinciale gemeenschap. Inwoners hebben mogelijkheden voor ontspanning en ontmoeting, beschikken over laagdrempelige faciliteiten voor persoonlijke ontwikkeling en zijn zelfredzamer. De Utrechtse bibliotheken vormen met elkaar een krachtige basisvoorziening voor iedere inwoner.

In moeilijke tijden leer je je partners extra goed kennen
Zowel ambtelijk als bestuurlijk onderhoudt BiSC hechte relaties met de Provincie. Zeker onder de lastige corona-omstandigheden gaven de goede relaties met de bestuurders en de beleidsprofessionals vertrouwen en energie. Belangrijk zo’n overheid, in moeilijke tijden!