Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2021

Jaaroverzicht 2021

Samen de schouders onder toekomstbestendige ICT-oplossingen voor uw bibliotheek

We schreven het in het Jaaroverzicht van 2020 al: “BiSC is al jaren een groot voorstander en ook pleitbezorger van één gestandiseerd basissysteem voor heel Nederland. We zien immers dat het succesvol is in Midden-Zuid. Maar dat één landelijk systeem wenselijk is, wil nog niet zeggen dat het ook meteen mogelijk is…”. Helaas is het initiatief voor een Collectief Landelijk Systeem niet van de grond gekomen in 2021… Maar is er dan niets gebeurd op dit vlak…? 

Zeker niet! Want ook in zo’n situatie is het zaak om na te gaan welke alternatieve routes er zijn naar het efficiency-doel uit de gezamenlijke Netwerkagenda. Dat hebben we dus gedaan.  

Verregaande samenwerking 
De wijzigende rol van de bibliotheek en ook snelle digitale en technologische ontwikkelingen vragen om voortdurende aanpassing en vernieuwing, zeker ook op het gebied van bibliotheekautomatisering. Om hierin slagvaardig en efficiënt op te kunnen trekken, hebben Rijnbrink, Probiblio, Cubiss en BiSC in 2021 besloten om op het gebied van bibliotheekautomatisering intensief te gaan samenwerken. Deze krachtenbundeling stelt ons als POI’s beter in staat om bij te dragen aan de innovatiedoelen uit de Netwerkagenda Openbare Bibliotheek Voorzieningen 2021-2023.  
 
Continuïteit én innovatie  
Goed functionerende bibliotheekautomatisering is essentieel voor een bibliotheek. De samenwerking is er dan ook op gericht om nóg beter te kunnen blijven zorgen voor continuïteit, moderne functionaliteit, kostenbeheersing, bundeling van expertise en innovaties. Zodat we het de bibliotheek én de bibliotheekgebruiker makkelijker en beter kunnen (blijven) maken.    

Contact 
Neem voor meer informatie contact op met Paul van der Lee

(Foto, bron: Samantha Borges; Usplash, EeS69TTPQ18).