Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2021

Jaaroverzicht 2021

Educatie en Basisvaardigheden in de lift

Een investering in lezen is een investering voor het leven. Want als je als kind goed leert lezen, dan begrijp je taal veel beter. En een goede taalontwikkeling is weer een belangrijke voorwaarde om ook online mee te kunnen. Lezers maak je samen en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Om vervolgens het balletje te laten rollen, want uitgangspunt is óók een Leven Lang Ontwikkelen! Of – zoals de provincie Utrecht aangeeft: ‘Voor Jong & Altijd’.* Met volgens provincie ook een duidelijke rol voor de bibliotheek als het gaat om educatie, basisvaardigheden en inclusie. En met een stimulerende en faciliterende rol voor BiSC. 

BiSC pakt deze rol vol overgave op. Vorig jaar al zijn we op het gebied van educatie en basisvaardigheden intensiever gaan samenwerken met Cubiss: projectleider Kirsten Sinke en ook een aantal Cubiss-adviseurs educatie en basisvaardigheden zijn de gelederen komen versterken en we organiseerden tal van activiteiten voor de Utrechtse bibliotheken en hun partners. En deze lijn hebben we voortgezet; zeg maar gerust verstevigd en uitgebouwd. Zo hebben we de Utrechtse bibliotheken ondanks Corona weer meer kennis en uitwisseling kunnen bieden op het gebied van educatie en basisvaardigheden dan het jaar daarvoor. We noemen een aantal highlights uit 2021: 

Educatie 

Op het gebied van Educatie organiseerden we in 2021 maar liefst 16 sessies en bijeenkomsten. Zo waren er 3 bijeenkomsten voor educatiespecialisten ‘0-6 jaar / VVE’, rondom de thema’s ouderbetrokkenheid, gezinsaanpak en mediaopvoeding en we deden een pilot om laagtaalvaardige ouders van peuters te bereiken met de BoekStartTrommel. Voor leesconsulenten, educatiemanagers en directeuren organiseerden we 7 po-bijeenkomsten en 6 bijeenkomsten voor het vo. Thema’s hierbij waren onder andere: Rijke teksten, Informatievaardigheden, Digitale geletterdheid, Diversiteit in de collectie, Jongeren-communities en hiphop. Al met al mochten we ons hierbij verheugen op ‘goedbezochte’ – veelal online – sessies. 

Naast de vele bijeenkomsten informeerden en adviseerden we de Utrechtse bibliotheken ook over (landelijke) programma’s als Read2You, Zomerlezen, over de subsidieaanvragen voor het Leesoffensief, het Nationale Programma Onderwijs, over de beschikbare stimuleringsregelingen, over (online) publicaties zoals Lees Lezer Leest!, over (landelijke) campagnes zoals de Kinderboekenweek, De Nationale voorleesdagen, over de kinderboekenpodcast Leesbeesten & Luistervinken, over educatieproducten zoals Boekenroof! en over de landelijke Cubiss Kennisdag ‘Taal van de Wereld’. En dan was er natuurlijk nog De Nationale Voorleeswedstrijd, met op 29 april 2021 de provinciale finale in Utrecht.  

Basisvaardigheden 

Voor specialisten en managers basisvaardigheden, taalhuiscoördinatoren en taalvrijwilligers organiseerden we afgelopen jaar 9 bijeenkomsten. Dit rondom een variëteit aan onderwerpen, zoals Taal op de werkvloer, het Digitaalhuis en certificering, Nieuwkomers, Taal en gezondheid, Taal en financiën, Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), IDO’s & Privacy en Didactische vaardigheden voor NT1 en NT2. 

Verder informeerden we de Utrechtse bibliotheken over (landelijke) initiatieven zoals de Slimme Zorg Estafette, Handreiking privacy- en klantgericht handelen in het IDO, en bijvoorbeeld de Toolkit hulp bij Coronacheck app. 

Contact 

Heb je ideeën of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Kirsten Sinke

* Voor jong en altijd, Cultuur- en erfgoednota 2020-2023, Provincie Utrecht. 

(Foto, bron: Magda Ehlers; Pexels, 1337387).