Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2021

Jaaroverzicht 2021

Vertrouwen en energie…! 

Beste relatie,  

Met veel plezier bied ik u het jaaroverzicht 2021 van stichting BiSC aan.   

Dank!
Ook in het achterliggende jaar was de pandemie in hoge mate bepalend voor de wijze waarop we onze activiteiten hebben uitgevoerd. Er werd een extra beroep gedaan op de flexibiliteit en inzetbaarheid van alle betrokken collega’s. Dat de continuïteit van de BiSC-dienstverlening onder deze lastige omstandigheden niet onder druk is gekomen, geeft veel voldoening. Daarom: een groot woord van dank aan alle collega’s die dit hebben waargemaakt!  

Drijfveer
Met een klein team, en dankzij de steeds intensievere samenwerking met collega’s van Cubiss, zijn we erin geslaagd een breed palet aan diensten te leveren. Van CRM tot logistiek, van Educatie tot innovatieprojecten … u leest hierover in de bijgaande artikelen.  

‘’The best way to predict the future is to create it’’, dat motto van Peter Drucker (professor Organisatieleer, 1909 – 2005) is een belangrijke drijfveer in ons werk.

Verwachtingsvol
Over de toekomst van het bibliotheeknetwerk ben ik verwachtingsvol. Want het transitieproces in de sector behoudt richting en tempo – ondanks financiële en organisatorische beperkingen. En voor de maatschappelijke activiteiten die we als netwerkpartners samen uitvoeren, bestaat in steeds bredere politieke kring waardering. Dat geeft vertrouwen en energie om door te gaan met het realiseren van positieve veranderingen in de samenleving.  

Peter van Eijk 

Juli 2022