Propositie-ontwikkeling

Eén van de grote uitdagingen van bibliotheken is om meer zicht te krijgen op hun bezoekers die minder geïnteresseerd zijn in het lenen van materialen, maar wel gebruik willen maken van dienstverlening, activiteiten en verblijfsruimten van de bibliotheek. Waar het volume van de groep abonnees naar verwachting zal blijven dalen, zal door de verschuiving van ‘de klassieke bibliotheek’ naar maatschappelijk-educatieve bibliotheek het volume van de groep bezoekers toenemen. Maar zolang deze groep anoniem blijft, zijn bibliotheken niet in staat een relatie met deze klantgroep op te bouwen.

Een eerste stap in het opbouwen van die relaties is het registreren van deze klantgroepen, en hun persoonlijke gegevens en interesses. Uit onderzoek is bekend dat moderne consumenten bereid zijn hun gegevens te delen, mits daar verantwoord mee wordt omgegaan en ze er een relevante tegenprestatie voor krijgen.

In dat kader heeft BiSC in 2018 onderzoek laten doen naar de behoeften en interesses van bezoekers van de bibliotheken Eemland, Utrecht, AVV, HGH en ZOUT. Mede op basis van de inzichten uit deze onderzoeken is eind 2018 gestart met de ontwikkeling van de ‘0-euro propositie’. Een propositie waarbij klanten geen leenabonnement afsluiten, maar hun gegevens laten registreren tegen een aantal voordelen bij bibliotheek bezoek. Deze 0 euro propositie is samen met bibliotheek Eemland uitgewerkt tot een praktijkconcept, dat in juni 2019 gelanceerd zal worden.