Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

De Taalhuis applicatie
Naar ondersteunend informatiesysteem voor Taalhuizen

Geplaatst: 30 november 2020

De Taalhuis applicatie
Naar ondersteunend informatiesysteem voor Taalhuizen

Geplaatst: 30 november 2020

Vanuit het Platform Basisvaardigheden (de overleggroep van specialisten op het gebied van Basisvaardigheden en Digitale Ontwikkeling van de negen Utrechtse Bibliotheken) hebben een aantal coördinatoren kenbaar gemaakt dat ze dringend behoefte hebben aan een registratie- en volgsysteem, waarmee ze deelnemers aan Taalhuisactiviteiten goed kunnen registreren en vervolgens kunnen volgen in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit alles uiteraard met inachtneming van de AVG-richtlijnen.
Begin september 2020 is daarom het project Taalhuis applicatie van start gegaan. Taalhuismedewerkers werven deelnemers, nemen intakes af en adviseren over een passend aanbod binnen of buiten het Taalhuis. De uitvoeringspraktijk vertoont anno 2020 een grote variëteit. In het ene geval is de bibliotheek één van de aanbieders van scholing en begeleiding. In een ander geval voert de bibliotheek de regie over de uitvoering die in handen is van een vrijwilligersorganisatie. Het registeren en vervolgens het begeleiden en volgen van de deelnemers is onderdeel van het project.
Gebruikerswensen
Inmiddels is een werkgroep gevormd die een groot aantal ‘user story’s’ heeft geformuleerd waaraan de applicatie moet voldoen. User story’s zijn in feite gebruikerswensen vertaald in een kort verhaaltje: wié wil wát kunnen of weten om wélk doel te bereiken.
Deze user story’s waren een belangrijke leidraad bij het proces van leveranciersselectie. Na een zorgvuldig afwegingsproces is de keuze gevallen op Lifely als hoofdleverancier. Daarnaast wordt bij Conduction een deelopdracht neergelegd voor het vastleggen van leerresultaten. De samenwerking tussen deze twee bedrijven maakt het mogelijk om de specifieke kennis van beiden goed te ontsluiten.
Certificering
Met de hele exercitie tot zover heeft ook aan het licht gebracht dat met de ontwikkeling van het informatiesysteem voldaan wordt aan de norm Resultaat en Maatschappelijk Effect binnen het Certificeringkader Taalhuizen. Dit is getoetst bij het De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal. Dit betekent dat Bibliotheken die volgend jaar de Taalhuisapplicatie gaan gebruiken, een belangrijke stap hebben gezet richting certificering van hun Taalhuis. Dat is natuurlijk een mooi bijkomend voordeel!
Het project gaat in de komende maanden de volgende fase in, waarbij in stap voor stap de gewenste functionaliteit wordt ontwikkeld. Hoe dat verloopt, daar gaan we in een volgend bericht dieper op in.
Wilt u meer weten over het project, neem dan contact op met projectleider Edwin van der Zalm (e.van.der.zalm@biscutrecht.nl)
 
Terug naar de nieuwsbrief