Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Aanpak laaggeletterdheid in Utrecht West

Geplaatst: 31 mei 2016

Aanpak laaggeletterdheid in Utrecht West

Geplaatst: 31 mei 2016

Onlangs verscheen een rapport van de Algemene Rekenkamer over laaggeletterdheid. Daaruit bleek dat de aanpak van laaggeletterdheid nog te weinig effect sorteert, terwijl het probleem groot is. De Rekenkamer raamt het aantal laaggeletterden op 2,5 miljoen mensen in Nederland. De Koninklijke Bibliotheek (KB), de regiobibliotheken Angstel Vecht en Venen (AVV), Het Groene Hart en de Provinciale Ondersteuningsinstelling BiSC onderkennen dat dit een urgent probleem is. Zij besloten de samenwerking aan te gaan, met als doel de desbetreffende inwoners in de regio Utrecht West taalvaardiger en digitaal sterker te maken. Bijzonder aan de afspraak is dat deze partners in het bibliotheeknetwerk op landelijk, provinciaal en lokaal niveau verbindt in de aanpak van dit thema.
Bibliotheken AVV en Het Groene Hart werken al samen op het gebied van laaggeletterdheid. Het project bouwt deze samenwerking verder uit, ook op het thema digitale vaardigheden. Margareth Bles is projectleider van dit het programma in Utrecht West. Zij gaat het project de komende maanden verder vormgeven. “Ik kijk ernaar uit om met alle partijen in Utrecht West aan de slag te gaan. Hoe mooi is het als dit project ervoor zorgt dat mensen niet alleen taal- en digitaalvaardiger worden, maar er ook plezier in krijgen om bijvoorbeeld digitaal aan de slag te gaan?”
Convenant Belastingdienst
In februari sloot de KB al een convenant met de Belastingdienst, waarin zij afspraken samen te werken om mensen te helpen in hun omgang met de digitale overheid. Het initiatief van de vier partijen in Utrecht West geeft onder meer uitvoering aan dit convenant. De samenwerking gaat van start in het werkgebied van de twee deelnemende bibliotheken.
Vervolg
De komende maanden gebruiken de partijen om de uitvoering van de beoogde cursussen voor te bereiden. In de loop van het derde kwartaal verwachten de vier partijen deze voorbereidingen af te ronden in Utrecht West. Al wel duidelijk is dat er vanuit de samenwerking op landelijk, provinciaal en lokaal niveau slagkracht uitgaat. De KB zorgt er op landelijk niveau voor dat op tal van terreinen de randvoorwaarden aanwezig zijn, zodat bibliotheken hun rol in de bestrijding van laaggeletterdheid kunnen pakken. BiSC levert in deze fase de projectleiding. Bibliotheken AVV en Het Groene Hart leggen de verbindingen in gemeenten in Utrecht-West en tal van (lokale) organisaties die nodig zijn om het project te kunnen laten slagen.