Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Activiteiten voor vluchtelingen, e-overheid en Belastingdienst

Geplaatst: 30 maart 2016

Activiteiten voor vluchtelingen, e-overheid en Belastingdienst

Geplaatst: 30 maart 2016

Er komt een nationale website voor bibliotheken waar ze hun aanbod voor vluchtelingen kunnen presenteren. Voor de registratie van dit aanbod is G!DS ingezet. De website wordt door NBD|Biblion, in overleg met Koninklijke Bibliotheek (KB) en Vereniging Openbare Bibiliotheken (VOB), ontwikkeld. Hoewel nog niet bekend is wanneer deze in de lucht gaat, is het al wel mogelijk om in G!DS aan te vinken dat u deze diensten aanbiedt.

In G!DS is verder de mogelijkheid uitgebreid om de diensten en faciliteiten op het gebied van ondersteuning in e-overheidsdiensten te registreren. Hiermee kunnen bibliotheken de diensten de ze aanbieden in het kader van de onlangs beklonken samenwerking tussen bibliotheken, de KB en de Belastingdienst nu ook apart aanmelden.

Bijeenkomst Digitsterker 
Digisterker is het programma dat burgers helpt bij het werken met e-overheidsdiensten. Op verzoek  van verschillende bibliotheken organiseert BiSC op korte termijn een bijeenkomst over Digisterker en welke stappen nodig zijn om dit te implementeren. Hierbij werken we samen met Piet Boekhoudt van Digisterker. Heeft u interesse in deelname? Dan ontvangen wij graag vóór 12 april een melding en contactpersoon van uw organisatie. Een datumvoorstel volgt dan op korte termijn.

Meer informatie en aanmelden
Voor de Digisterker-bijeenkomst kunt u zich aanmelden bij Mieke van der Meij van BiSC, via e-mail: m.van.der.meij@biscutrecht.nl. Voor andere vragen over de Belastingservice, Digisterker en over de registratie van bovenstaand aanbod in G!ds, kunt u eveneens contact opnemen met Mieke.
Voor meer informatie over de vluchtelingenwebsite kunt u bij Maaike Toonen van de KB terecht, maaike.toonen@kb.nl, tel. 06-55 79 48 62.