Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Aftrap pilot social CRM

Geplaatst: 23 februari 2016

Aftrap pilot social CRM

Geplaatst: 23 februari 2016

Op vrijdag 11 februari trapte BiSC de pilot social CRM af met een bijeenkomst voor vier bibliotheken en het landelijke social media team van de Koninklijke Bibliotheek. Onder leiding van social media-adviseur Arne Keuning gingen deelnemers onder meer aan de slag met het benoemen van thema’s die voor hen relevant zijn om te volgen op sociale media. Arne gaf onder meer uitleg over het social media-tool Coosto, dat in de pilot gebruikt wordt om de sociale media te monitoren.

Doel van de pilot is dat bibliotheken de interactie met de klant via meer gerichte inzet van sociale media verbeteren. Coosto kan hen daarbij helpen. Deze tool monitort alle relevante sociale media. Door middel van gerichte zoekopdrachten kunnen bibliotheken achterhalen welke thema’s en vraagstukken er in hun werkgebied leven. Door gericht te luisteren naar de vragen die (potentiële) bibliotheekgebruikers hebben, kunnen bibliotheken beter inspelen op vraagstukken/maatschappelijke ontwikkelingen die spelen in hun werkgebied. Bovendien helpt Coosto ook in beeld te brengen wat en hoe er over de bibliotheken op sociale media wordt gesproken.

0-meting
Voorafgaand aan de bijeenkomst deed Coosto een 0-meting, waarin de sociale media-activiteiten van de deelnemers werden gemeten. Daaruit bleek dat de  deelnemende bibliotheken al goed aan de weg timmeren op sociale media. Dat betekent niet dat de inzet van social CRM geen nieuwe kansen biedt. Zo waren de deelnemers enthousiast over de mogelijkheden die Coosto biedt om op lokaal niveau te zoeken op thema’s waarover op sociale media gesproken wordt.
Bibliotheken Z.O.U.T, Eemland, Lek & IJssel en IDEA nemen deel aan deze pilot. Begin maart volgt een knoppentraining, waarin deelnemers aan de pilot leren zelf aan de slag te gaan met Coosto.

Vragen
Heeft u vragen over deze pilot? Neem dan contact op met programmamanager Innovatie Ronald Huizer, r.huizer@biscutrecht.nl.