Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Anneke, reuze bedankt!

Geplaatst: 29 september 2022

Anneke, reuze bedankt!

Geplaatst: 29 september 2022

Restaurant Vroeg had de zijdeuren van de grote zaal wijd opengezet want het was aangenaam najaarsweer op 22 september jongstleden. Op deze plek nam Anneke Westland afscheid van BiSC want haar pensionering was begonnen!

Cor Wijn (voorzitter raad van toezicht) kon als spreekstalmeester circa zestig collega’s en relaties begroeten, waaronder Anneke’s echtgenoot, kinderen en kleinkinderen. Als voorbereidend comité zagen we dit alles met voldoening aan, want deze ‘rite de passage’ wilden we op een speciale wijze markeren.  

Met belangstelling luisterden onze gasten naar persoonlijke woorden van Charlotte de Lange en Mirjam Cloo (provincie Utrecht), Ronald Huizer (KB), Henk Snier (Cubiss) en naar een humorvolle act van Mark Deckers (Rijnbrink).   

Resultaten (tastbaar…)! 
In mijn speech stond ik stil bij de intensieve samenwerking met Anneke in de afgelopen zes jaar. In die periode heeft zij aanmerkelijk bijgedragen aan de ontwikkeling van BiSC als serviceorganisatie. Met als resultaten bijvoorbeeld:   

 • de vruchtbare relatie die met ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van de provincie Utrecht is opgebouwd;   
 • de bestaande dienstverlening op het gebied van Bibliotheek Automatisering die is versterkt en uitgebreid, in een nauwe coproductie met Cubiss;  
 • het succes dat samen met Utrechtse bibliotheken en ICT-partners is geboekt op het gebied van CRM: een nieuwe propositie is geïmplementeerd op meerdere plaatsen. Daarvan plukken duizenden nieuwe leden nu de vruchten; 
 • de organisatie is gecertificeerd;   
 • de betere balans tussen de opdrachtenportefeuille en de personeelsformatie; 
 • ‘last but not least’’: de bestuurlijke fusie met Cubiss, die vanaf 2023 zal ingaan; het versterkte samenwerkingsverband.  

De methode Anneke 
Het moge duidelijk zijn: in heel veel opzichten wordt Anneke nu al gemist. Want de combinatie van vakopleiding, sectorervaring, mensenkennis, positieve werkhouding en vooral haar eigen handelingsrepertoire is onvervangbaar. Gelukkig heb ik haar als effectief netwerker van nabij zien opereren, zodat ik ‘de methode Anneke” kan blijven toepassen en kan doorgeven. Kort getypeerd is dit Anneke’s werkwijze:   

 • Helder communiceren in ‘’Jip en Anneke taal’’.  
 • Richting werknemers: eerlijk zijn over de huidige situatie en over het wel/niet bestaan van een persoonlijk ontwikkelingsperspectief. 
 • Richting toezichthouders en subsidiegevers: klare wijn schenken in de verantwoording. 
 • Bij complexe vraagstukken: niet mailen met betrokkenen maar altijd bellen en het gesprek proberen aan te gaan.  
 • In het algemeen: problemen tijdig onder ogen zien en altijd onderdeel willen zijn van de oplossing.  

Het grote karwei in een hoofdfunctie zit erop voor Anneke. Maar als levenspartner van Johan, als (groot)moeder en als betrokken burger gaat ze een nieuw sociaal seizoen in. Daarin is er voor haar volop ruimte voor kleinere klussen. Mijn vermoeden is dat velen Anneke weten te vinden in de nabije toekomst. En voor de korte termijn heb ik nog recht op het stellen van ‘’een vraag van de week’’.  

Als versterkt samenwerkingsverband van mensen gaan BiSC en Cubiss door op de ingeslagen weg, want het innovatiewerk is nooit af.  Voor de periode die achter ons ligt, zeg ik voor de laatste maal: Anneke, reuze bedankt voor alles!   

Peter van Eijk 

September 2022